Juridische Informatie en Gegevensbeschermingsbeleid voor de Sociale Mediakanalen van MyPostcard

I.             Juridische informatie

Deze juridische informatie is van toepassing op de sociale mediakanalen van MyPostcard.com GmbH op de sociale netwerken/platforms; Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube en Twitter. De aanbieder van de social media kanalen is

MyPostcard.com GmbH
Hohenzollerndamm 3
D-10717 Berlijn
Email: support@mypostcard.com

volgens § 27a UStG USt.-ID: DE292565115
Registratienummer: HRB 154570B
Geregistreerd bij de rechtbank van Charlottenburg, Berlijn
Directeur: Oliver Kray

II.             Gegevensbeschermingsverklaring voor gegevensverwerking in het kader van onze aanwezigheid op sociale mediaplatforms

Wij onderhouden zogenaamde fanpagina's of accounts op de sociale netwerken/platforms Facebook (facebook.com), Instagram (instagram.com), Pinterest (pinterest.com), YouTube (youtube.com) en Twitter (twitter.com). Om u te voorzien van informatie en aanbiedingen binnen de sociale netwerken, om advertenties te plaatsen en om u andere manieren aan te bieden om contact met ons op te nemen en om kennis te nemen van onze aanbiedingen en diensten. Hierna zullen we u informeren over welke gegevens wij of het respectieve sociale netwerk verwerken in verband met de toegang tot en het gebruik van onze fanpagina's/accounts.

1.    Verantwoordelijke persoon en contact opnemen met functionaris gegevensbescherming

De verantwoordelijke persoon of instantie in overeenstemming met artikel 4 (7) van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is MyPostcard.com GmbH, Hohenzollerndamm 3, D-10717 Berlijn. U kunt ons te allen tijde bereiken per post of e-mail via support@mypostcard.com.

U kunt te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming als u zich zorgen maakt over gegevensbescherming, b.v. per e-mail aan datenschutz@mypostcard.com of via ons postadres met de toevoeging "de functionaris voor gegevensbescherming".

2.    Uw rechten

U hebt de volgende rechten jegens ons met betrekking tot uw persoonsgegevens (voor persoonsgegevens die door de sociale netwerken worden verwerkt, zie de informatie onder punt 4 hieronder):

  • – Recht op informatie (Art. 15 AVG),
  • – Recht op rectificatie (Art. 16 AVG),
  • – Recht op verwijdering (Art. 17 AVG; “ Recht om vergeten te worden”),
  • – Recht op beperking van verwerking (Art. 18 AVG),
  • – Recht om bezwaar te maken tegen verwerking (Art. 21 AVG),
  • – Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG).

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende schending over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons als u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens betreffende uw gegevens onrechtmatig is.

Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde intrekken voor de toekomst. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens totdat u uw toestemming intrekt.

Om uw rechten te doen gelden of voor andere zorgen over gegevensbescherming die u mogelijk heeft, kunt u op elk moment contact met ons opnemen via de contactkanalen vermeld in sectie 1 hierboven en/of via de contactgegevens vermeld in onze juridische informatie.

3.    Extra informatie over uw recht op bezwaar

Wij willen u er tevens op wijzen dat indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigd belang in het kader van de belangenafweging conform artikel 6 lid 1 lid 1 f) AVG en/of uw persoonsgegevens worden verwerkt voor voor directe reclamedoeleinden, u het recht hebt om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

4.    Persoonsgegevens die wij verwerken

a) Deelname aan weggeefacties/campagnes

Als u een gebruikersaccount hebt bij het betreffende sociale netwerk en bijvoorbeeld deelneemt aan een wedstrijd of een soortgelijke campagne die door ons op Facebook of Instagram wordt georganiseerd en/of u contact met ons wilt opnemen via de aangeboden berichtfuncties, verzamelen wij de gegevens van u die nodig zijn voor deelname aan en uitvoering van de prijsvraag, inclusief de bekendmaking van de prijs en de verzending ervan. Dit is meestal de gebruikersnaam van de deelnemer, en de winnaars zullen ook gevraagd worden om hun echte naam en adres en, indien van toepassing, hun e-mailadres nadat de kennisgeving van de prijs is verzonden. De rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 lid 1 b) AVG (verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contractachtige relatie met de betrokkene).

b) Facebook Lead-Ads (Weggeefacties en soortgelijke campagnes)

Als u zich aanmeldt via een door ons geplaatste advertentie op het sociale netwerk Facebook (zogenaamde lead-ad), b.v. voor een prijsvraag of een gelijkaardige campagne, die wij uitvoeren, opent een formulier na het klikken op de advertentie. Uw contactgegevens worden al automatisch ingevuld op basis van de informatie die u op Facebook heeft gedeeld, namelijk uw naam en e-mailadres. Afhankelijk van de inhoud van de campagne kan u ook worden gevraagd om uw adres en eventueel aanvullende gegevens op te geven, voor zover dit nodig is voor de geadverteerde campagne.

U kunt uw contactgegevens bewerken voordat u het formulier verzendt en door op "Verzenden" te klikken voltooit u de registratie. Wij ontvangen alleen uw naam, uw e-mailadres en, afhankelijk van het onderwerp van de campagne, uw adres en uw geboortedatum samen met de melding dat u zich via de advertentie heeft aangemeld voor de prijsvraag of de respectievelijke geadverteerde campagne. Wij gebruiken en verwerken deze gegevens uitsluitend in verband met uw registratie of deelname aan de wedstrijd of de betreffende campagne. Zie hierboven onder b) met betrekking tot uw gegevensbeschermingsrechten. De rechtsgrond voor de hierboven beschreven verwerking is artikel 6, lid 1, clausule 1 b) AVG (verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contractuele of contractachtige relatie met de betrokkene).

c) Contact via Messenger/ Direct Message

Als u contact met ons wilt opnemen via messenger of direct message via het respectieve sociale netwerk, verwerken we meestal uw gebruikersnaam, die u gebruikt om contact met ons op te nemen en slaan we, indien nodig, andere gegevens op die u hebt verstrekt (bijv. de inhoud van uw verzoek), voor zover dit nodig is om uw verzoek te verwerken/beantwoorden. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, clausule 1 f) AVG (verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van de verantwoordelijke te beschermen). Ons legitieme belang is om onze gebruikers in staat te stellen gemakkelijk en snel contact met ons op te nemen via onze kanalen op sociale netwerken.

d) (Statische) gebruiksgegevens die we ontvangen van sociale netwerken

We ontvangen automatisch statistieken met betrekking tot onze fanpagina's / accounts van de sociale netwerken - in het geval van Facebook en Instagram via de functionaliteiten Facebook Insights en Instagram Insights - die regelmatig worden verstrekt. Afhankelijk van het sociale netwerk bevatten de statistieken onder andere het totaal aantal paginaweergaves, likes, informatie over pagina-activiteiten en berichtinteracties, bereik, videoweergaves / weergaves en in sommige gevallen informatie over het aandeel mannen/ vrouwen onder onze fans/volgers en statistieken/meetgegevens voor bereik en succes van onze op sociale netwerken geplaatste advertenties.

De statistieken bevatten alleen geaggregeerde gegevens die niet te herleiden zijn tot individuele personen. Wij kunnen u op deze manier niet identificeren.

5.    Welke gegevens de sociale netwerken over u verwerken / uw rechten met betrekking tot de sociale netwerken

Om de inhoud van onze fanpagina's of accounts te kunnen bekijken, hoeft u geen lid te zijn van het betreffende sociale netwerk en is er in dit opzicht geen gebruikersaccount vereist voor het betreffende sociale netwerk.

Houd er echter rekening mee dat wanneer het betreffende sociale netwerk wordt opgeroepen, de sociale netwerken ook gegevens van websitebezoekers zonder gebruikersaccount verzamelen en opslaan (bijv. technische gegevens om de website aan u te kunnen tonen) en cookies gebruiken en vergelijkbare technologieën, waar wij geen invloed op hebben. Details hierover vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van het betreffende sociale netwerk (zie de overeenkomstige links hieronder aan het einde van dit hoofdstuk).

Voor zover u wilt communiceren met de inhoud op onze fanpagina's / accounts, b.v. onze berichten / bijdragen wilt becommentariëren, delen of leuk vinden en / of deelnemen aan wedstrijden of soortgelijke campagnes die door ons op de fanpagina's / accounts worden georganiseerd en / of contact met ons wil opnemen via Messenger-functies, is voorafgaande registratie bij het respectieve sociale netwerk en de verstrekking van persoonsgegevens vereist.

Wij hebben geen invloed op hoe de sociale netwerken omgaan met gegevensverwerking in het kader van uw gebruik.

Voor zover wij weten, worden uw gegevens met name opgeslagen en verwerkt in verband met de levering van de diensten van het respectieve sociale netwerk, en ook om gebruiksgedrag te analyseren (met behulp van cookies, pixels / web beacons en soortgelijke technologieën) waarop uw op interesses gebaseerde reclame is gebaseerd en wordt zowel binnen als buiten het betreffende sociale netwerk uitgevoerd, evenals voor reclame- en marketingdoeleinden. Het is niet uitgesloten dat uw gegevens ook worden opgeslagen door de sociale netwerken buiten de EU/EER, b.v. in de VS en ook wordt doorgegeven aan derden.

Informatie over de exacte omvang en doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, de opslagperiode / verwijdering evenals richtlijnen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën in het kader van registratie en gebruik van sociale netwerken zijn te vinden in de bepalingen inzake gegevensbescherming / cookierichtlijnen van de sociale netwerken, waar u ook informatie vindt over uw rechten en mogelijkheden om bezwaar te maken.

Wij raden u aan om uw gegevensbeschermingsrechten op informatie, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, bezwaar en gegevensoverdracht rechtstreeks naar het respectieve sociale netwerk te doen gelden, voor zover het de gegevensverwerking door de sociale netwerken betreft:

- Facebook: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland; Informatie over gegevensbescherming: https://www.facebook.com/privacy/explanation/. Informatie over cookies: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Houd er rekening mee dat wij en Facebook gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de inzichten die door Facebook beschikbaar worden gesteld (zie 4c) hierboven; de overeenkomst tussen Facebook en ons vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

- Instagram: Instagram Inc., 181 South Park Street, Suite 2, San Francisco, CA 94107, VS; Informatie over gegevensbescherming https://help.instagram.com/519522125107875/. Informatie over cookies: https://www.facebook.com/policies/cookies/

- Twitter: Twitter Inc., 1355 Market Street Suite 900 San Francisco, CA 94103, VS; Informatie over gegevensbescherming https://twitter.com/privacy/. Informatie over cookies: https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies

- YouTube: Google Inc., San Bruno, Californië, VS. Informatie over gegevensbescherming en cookies: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

- Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brennan St., San Francisco, CA 94103, VS; Informatie over gegevensbescherming en cookies: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

Aanbiedingen, cadeaus & meer