Gegevensbeschermingsbeleid voor de diensten van MyPostcard.com GmbH

Met dit gegevensbeschermingsbeleid verbinden wij, MyPostcard.com GmbH, Hohenzollerndamm 3, 10717 Berlijn (hierna "MyPostcard" of "wij"), ons ertoe u te informeren over alle gegevensbeschermingsaspecten van het aanbod op de website mypostcard.com (de " Website") en onze mobiele app ("App") (gezamenlijk "Diensten") We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met het volgende gegevensbeschermingsbeleid. Persoonlijke gegevens in deze zin zijn alle individuele details over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, adres en alle andere informatie die u ons verstrekt bij het registreren, gebruik maken van onze diensten of door contact met ons op te nemen ("Persoonlijke informatie").

I.              Verantwoordelijkheid voor gegevensverwerking

MyPostcard is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 4 lid 7 van de EU-verordening 2016/679 ("AVG").

II.             Verzameling en opslaan van persoonsgegevens en de aard en het doel van het gebruik ervan

1.    Verwerking van gegevens voor het gebruik van onze diensten

Als u de website via uw browser of de app via uw mobiele apparaat bezoekt, verzamelen wij alleen persoonsgegevens die uw browser of mobiele apparaat automatisch doorgeeft om u in staat te stellen onze website of app te bezoeken en de stabiliteit en veiligheid te garanderen. Dit kan specifiek zijn:

 • uw IP adres,
 • uw apparaat-ID, d.w.z. het unieke nummer van de terminal,
 • inhoud, datum en tijd van het verzoek,
 • de tijdzone van de aanvragende computer of mobiele terminal,
 • de website van waaruit het verzoek is doorgestuurd,
 • de opgevraagde pagina,
 • de http-statuscode,
 • de overgedragen hoeveelheid gegevens,
 • browser-ID,
 • uw besturingssysteem,
 • taal en versie van de browsersoftware evenals
 • identificatiecode van mobiele apparaten (IDFA, IDFV en AAID).
De verwerking van deze gegevens om:
 • zorgen voor een vlotte verbinding van de website,
 • de weergave van onze diensten en producten,
 • de bruikbaarheid van onze diensten,
 • de evaluatie en systeembeveiliging en stabiliteit evenals
 • verdere administratieve doeleinden.
De rechtsgrond voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f AVG. Ons gerechtvaardigd belang volgt voor de bovengenoemde doeleinden van gegevensverzameling.

2.    Verwerking van gegevens bij gebruik van het contactformulier

Wij bieden u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op de website. Om het te gebruiken, moet u uw naam en een geldig e-mailadres invoeren. De verwerking van deze gegevens dient ons legitieme belang bij het correct beantwoorden van uw contactverzoeken en is daarom gebaseerd op art. 6 par. 1 lid 1 sub. f AVG.

3.    Verwerking van gegevens voor het gebruik van onze diensten en de aankoop van onze producten

Als u onze diensten en producten wilt gebruiken, kan u op verschillende momenten worden gevraagd om aan ons persoonlijke informatie te verstrekken, zoals:

 • uw naam,
 • uw geboortedatum,
 • uw adres,
 • uw e-mailadres,
 • uw telefoonnummer thuis of mobiel nummer,
 • zowel foto's als
 • vermelding van betalingsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt en worden door ons opgevraagd voor de volgende doeleinden:
 • in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lid 1 sub. b AVG, voor het nakomen van contractuele verplichtingen of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen: om uw aankopen te verwerken, uw betalingen te verwerken en u klantenservice te bieden, om met u te corresponderen, om claims van u of ons te regelen, om technische administratie van onze website en om onze klantgegevens te beheren;
 • volgens artikel 6 par. 1 sub 1 lid. c AVG op grond van wettelijke vereisten of op grond van art. 6 par. 1 lid 1 sub. e AVG in het algemeen belang: om u en ons (inclusief onze gelieerde ondernemingen) te beschermen tegen fraude.

III.             Openbaarmaking van uw gegevens aan verwerkers en derden

Om uw gegevens te verwerken, gebruiken we gespecialiseerde externe serviceproviders zoals betalingsdienstaanbieders, serverbeheerproviders, IT-serviceproviders, online marketingproviders, leveranciers van e-commerce / webshopsoftware, digitale ondersteuningssystemen, leveranciers van marketing-automatiseringsoplossingen en leveranciers van webanalysetools , etc.. Deze worden door ons zorgvuldig geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden (zoals transportbedrijven, samenwerkingspartners, etc.) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst op grond van art. 6 par. 1 lid 1 sub. b of als vrijwaring van onze legitieme belangen op grond van art. 6 par. 1 lid 1 sub. f AVG is vereist. Ten slotte dragen we uw informatie over aan onze gelieerde onderneming, MyPostcard.com Inc., 433 Broadway, 2nd Floor, 10013 NY, New York, VS, voor zover nodig om onze legitieme belangen te beschermen in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lid 1 sub. 1 AVG is vereist. Deze belangen omvatten met name ondersteunende diensten in het kader van de verwerking van uw bestelling, klantenondersteuning en het garanderen van een vlotte bedrijfsvoering. Overigens worden uw persoonsgegevens alleen aan derden doorgegeven als u daarvoor toestemming heeft gegeven en deze heeft ingediend conform art. 6 par. 1 lid. 1 sub. a AVG of een wettelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lid 1 sub. c AVG aanwezig is.

IV.             Overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland

Voor zover wij persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen wij ervoor dat de ontvanger van de gegevens een passend niveau van gegevensbescherming waarborgt in overeenstemming met art. 45 AVG. Bij het ontbreken van een adequaatheidsovereenkomst zorgt MyPostcard ervoor dat de ontvangers van de gegevens passende garanties hebben gegeven in overeenstemming met Art. 46 AVG en in het bijzonder gebruik maken van de standaard modelcontracten van de Europese Unie voor de overdracht van gegevens naar andere EU-landen, zoals gewijzigd.

V.             Gebruik van cookies

MyPostcard gebruikt op de website zogenaamde "cookies", d.w.z. kleinere bestanden met tekstinformatie die op uw harde schijf worden opgeslagen terwijl het aanbod wordt opgehaald ("Cookies"). In de cookie worden stukjes informatie opgeslagen, die elk in verband staan met de specifieke terminal die wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij direct uw identiteitsgegevens ontvangen. Enerzijds gebruiken we cookies om de navigatie en het gebruik van onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. We hebben de cookies nodig om u te kunnen identificeren en autoriseren na succesvol inloggen voor de gehele duur van uw bezoek. Deze cookies worden na afloop van de browsersessie automatisch van uw harde schijf verwijderd (sessiecookies). Daarnaast gebruiken we ook cookies die na de browsersessie nog een bepaalde periode op uw harde schijf blijven staan ​​(permanente cookies). Deze cookies maken het voor u gemakkelijker om gebruik te maken van onze website en onze diensten en producten, bijvoorbeeld door bepaalde invoer en instellingen zo op te slaan dat u deze niet steeds hoeft te herhalen. Bovendien stellen deze cookies ons in staat om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen, ons aanbod te optimaliseren en onze websites en onze aanbiedingen voor u persoonlijker te maken (zie ook paragraaf VII van dit gegevensbeschermingsbeleid). De permanente cookies worden op uw harde schijf opgeslagen en worden na een bepaalde tijd, die per cookie kan verschillen, door de browser verwijderd. De cookies kunnen ook cookies van derden zijn, aangezien we enkele adverteerders gebruiken om het internetaanbod en de website interessanter voor u te maken (zie ook sectie VII van dit gegevensbeschermingsbeleid). Met uitzondering van noodzakelijke cookies, die nodig zijn voor de werking van onze diensten, gebruiken we cookies alleen voor reclame- en analysedoeleinden, zoals hieronder in sectie VII in meer detail wordt beschreven. Voor de duidelijkheid: alleen met uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 par. 1 lid 1 sub a AVG). Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies in onze cookiebanner, waar u vrijwillig toestemming kunt geven voor onnodige cookies of een individuele keuze kunt maken. In sectie VII. hieronder vindt u een lijst van de analyse- en trackingdiensten die op onze website of in onze app worden gebruikt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en het gebruik van cookies voor de toekomst voorkomen door op 'Cookie-instellingen' in de voettekst van onze website te klikken en uw individuele instellingen naar wens te wijzigen en/of door cookies te verwijderen en cookies te weigeren in uw browserinstellingen. U kunt uw browser ook zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, cookies voor bepaalde gevallen accepteert of ze in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. In dit geval kunt u mogelijk niet alle voordelen van onze diensten benutten. Instructies voor het aanbrengen van dergelijke wijzigingen zijn te vinden op www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

VI.             Gebruik van Mobiel Apparaat Identificatie (IDFA, IDFV en AAID)

We gebruiken zogenaamde "Mobile Device Identifiers" op onze app. Dit zijn unieke, maar niet-gepersonaliseerde en niet-permanente identificatienummers voor een specifiek apparaat die worden geleverd door iOS of Android. De gegevens die via Mobiel Apparaat Identificatie worden verzameld, zijn niet gekoppeld aan andere apparaatgerelateerde informatie. We gebruiken identificatiegegevens van mobiele apparaten om u gepersonaliseerde advertenties te bieden en om uw gebruik te evalueren. Als u de optie "Geen advertentietracking" activeert in de iOS- of Android-instellingen onder "Gegevensbescherming" - "Adverteren", kunnen we alleen de volgende maatregelen nemen: Meting van uw interactie met banners door het aantal keren te tellen dat een banner is weergegeven zonder aangeklikt te worden (“frequency capping”), klikfrequentie, bepaling van uniek gebruik (“unieke gebruiker”) evenals veiligheidsmaatregelen, fraudepreventie en fouteliminatie. U kunt de betreffende Mobiel Apparaat Identificatie op elk moment in de apparaatinstellingen verwijderen ("Reset Ad-ID"). Er wordt dan een nieuwe Mobiel Apparaat Identificatienummer aangemaakt die niet wordt samengevoegd met de eerder verzamelde gegevens. We willen u erop wijzen dat u mogelijk niet alle functies van onze app kunt gebruiken als u het gebruik van de respectievelijke identificatie van het mobiele apparaat beperkt.

1.    Google Analytics

Om onze pagina's aan te passen en voortdurend te optimaliseren, gebruiken we Google Analytics, een advertentieanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies (zie paragraaf V van dit gegevensbeschermingsbeleid) gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze diensten (zoals uw IP-adres, browsertype/-versie, gebruikt besturingssysteem, verwijzer-URL, tijdstip van serververzoek) wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op onze website en app wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen in het kader van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van onze diensten te evalueren, om rapporten over de website- en app-activiteiten voor ons samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en app-gebruik en internetgebruik. Deze informatie kan ook worden overgedragen aan derden indien wettelijk vereist of als derden deze gegevens in de opdracht verwerken. Google zal uw IP-adres niet samenvoegen met andere gegevens van Google. Houd er echter rekening mee dat we op basis van onze huidige kennis niet kunnen uitsluiten dat gegevens van Google in de VS kunnen worden gekoppeld aan andere gebruikersgegevens zoals zoekgeschiedenis, persoonlijke accounts, gebruiksgegevens van andere apparaten en andere bestaande gebruikersgegevens waar Google toegang tot heeft. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van onze diensten (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Voor meer informatie over gegevensbescherming met betrekking tot Google Analytics, zie de volgende link in het Google Analytics Helpcentrum: https://google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

2.    Google Ads Conversies Bijhouden

Om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren met het oog op het optimaliseren van onze website, gebruiken we ook “Conversies Bijhouden” van Google. Dit is een dienst die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google plaatst een cookie op uw computer (zie sectie V van dit gegevensbeschermingsbeleid) als u onze website hebt bereikt via een Google-advertentie. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u een van onze pagina's bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en bent doorgestuurd naar onze site. Elke Ads-klant ontvangt een andere cookie, zodat de cookies niet via de websites van Ads-klanten worden gevolgd. De informatie die door de conversiecookie wordt gegenereerd over uw gebruik van onze diensten, inclusief uw IP-adres, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op onze website en app wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen in het kader van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om bezoekersstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via Ads-advertenties naar ons is gestuurd, waardoor onze Ads-advertenties worden geoptimaliseerd. Deze informatie kan ook worden overgedragen aan derden indien wettelijk vereist of als derden deze gegevens in opdracht verwerken. Noch wij, noch enige andere Google Ads-adverteerder ontvangt informatie van Google die u persoonlijk zou kunnen identificeren. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze diensten volledig kunt gebruiken. U kunt ook bezwaar maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet u vanuit elk van de door u gebruikte internetbrowsers naar de link www.google.com/settings/ads gaan en daar de gewenste instellingen instellen. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar de volgende links: https://google.com/intl/en/policies/privacy en https://www.google.com/privacy/ads/.

3.    Google Tag Manager

We gebruiken ook Google Tag Manager. Met deze service kunnen website-tags worden beheerd via een enkele interface. Tags zijn kleine code-elementen die onder andere dienen om verkeer en bezoekersgedrag te meten. Google Tag Manager implementeert alleen tags. Hierdoor worden er geen cookies gebruikt en worden er dus ook geen persoonsgegevens verzameld. Google Tag Manager activeert andere tags, die gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Indien gedeactiveerd op domein- of cookieniveau, blijft het van kracht voor alle tracking-tags voor zover ze zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.

4.    Pinterest Conversies Bijhouden

We gebruiken de remarketing-functie van Pinterest Inc., 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103, VS, die wordt aangeboden en beheerd ("Pinterest"). Met de Pinterest-remarketing-functie kunnen we u betrekken bij advertenties op het Pinterest-platform op basis van uw interesses. Pinterest gebruikt hiervoor zogenaamde "tags". Via deze tag worden websitebezoeken en gegevens over het gebruik van de website in een niet-persoonlijke vorm vastgelegd. Als u hieronder Pinterest bezoekt, worden advertenties weergegeven op basis van uw interesses. Pinterest ontvangt daarbij et al. de informatie van uw browser die onze website van uw apparaat heeft ontvangen. Wij wijzen erop dat wij geen invloed hebben op de omvang van de verzonden gegevens en het verdere gebruik ervan door Pinterest en informeren u daarom volgens onze kennis: Door het opnemen van tags ontvangt Pinterest de informatie dat u de bijbehorende website van onze internetaanwezigheid hebt bezocht . Als u bent geregistreerd bij een Pinterest-service, kan Pinterest het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Pinterest of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de verkoper uw IP-adres en andere identificerende kenmerken ontdekt en opslaat. De door de tags gegenereerde informatie over uw gebruik van onze diensten wordt verzonden naar en opgeslagen door een server van Pinterest in de VS. Pinterest ondersteunt de optie Do Not Track (DNT). Als alternatief kunt u het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde advertenties via het netwerkinitiatief uitschakelen door de instructies op https://networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen. Ga voor meer informatie over Pinterest Remarketing en het privacybeleid van Pinterest naar https://policy.pinterest.com/privacy-policy.

5.    Reddit Conversies Bijhouden

Onze website maakt ook gebruik van "Reddit Conversion Pixel", een analysedienst van Reddit Inc., 520 Third Street, Suite 305, San Francisco, CA 94107, VS ("Reddit"). Voor deze tool zijn aan onze kant zogenaamde trackingpixels geïntegreerd. Wanneer u onze pagina's bezoekt, brengt deze trackingpixel een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Reddit-server. Reddit ontvangt daarbij et al. de informatie van uw browser die onze website van uw apparaat heeft ontvangen. Wij wijzen erop dat wij geen invloed hebben op de omvang van de verzonden gegevens en het verdere gebruik ervan door Reddit en informeren u daarom aan de hand van onze kennis: Door het gebruik van Reddit Conversiepixels ontvangt Reddit de informatie dat u toegang heeft gekregen tot de betreffende website van onze aanwezigheid op het internet of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een Reddit-service, kan Reddit het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Reddit bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de kans dat de leverancier uw IP-adres en andere identificerende kenmerken ontdekt en opslaat. Ga voor meer informatie over privacy en hoe het werkt naar https://www.redditinc.com/policies/privacy-policy.

6.    Facebook Tracken van Advertenties

We gebruiken ook de remarketing-functie "Custom Audiences" van Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS ("Facebook"). Als gevolg hiervan kunnen aan gebruikers van onze website op interesses gebaseerde advertenties ("Facebook-advertenties") worden getoond als onderdeel van hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites die het proces ook gebruiken. Voor deze marketingfunctie gebruiken we "Facebook-pixels" op onze websites, d.w.z. aan onze kant zijn zogenaamde trackingpixels geïntegreerd. Wanneer u onze pagina's bezoekt, brengt de trackingpixel een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Dit geeft Facebook et al. de informatie van uw browser die onze website vanaf uw apparaat heeft opgeroepen. Wij wijzen erop dat wij geen invloed hebben op de omvang van de verzonden gegevens en het verdere gebruik ervan door Facebook en informeren u daarom volgens onze kennis: Door de integratie van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende website van onze aanwezigheid op het internet hebt bezocht of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bij een dienst van Facebook bent aangemeld, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de kans dat de aanbieder uw IP-adres en andere identificerende kenmerken te weten komt en opslaat. U kunt op elk moment in de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences via https://www.facebook.com/settings/?tab=ads en https://www.youronlinechoices.com/preferencemanagement/. Ga voor meer informatie over privacy en uw gerelateerde opties naar https://www.facebook.com/settings/?tab=ads en https://www.facebook.com/about/privacy.

7.    Bing Ads Tracking

We gebruiken het online advertentieprogramma Microsoft Bing Ads van Microsoft Online Inc., 6100 Neil Road, Reno, NV 89511 USA ("Microsoft"). Deze technologie zal gebruikers die onze sites al hebben bezocht, omleiden via gerichte advertenties op de pagina's van het Microsoft Partner Network en de pagina's met zoekresultaten van Microsoft. De reclame wordt getoond door het gebruik van cookies (zie paragraaf V van dit gegevensbeschermingsbeleid), met behulp waarvan het gebruikersgedrag bij het bezoeken van de website kan worden geanalyseerd en vervolgens kan worden gebruikt voor gerichte en op interesses gebaseerde reclame. De verzamelde informatie wordt verzonden naar Microsoft-servers in de Verenigde Staten. Bovendien kan Microsoft via zogenaamde cross-device tracking uw gebruiksgedrag op meerdere van uw elektronische apparaten volgen, waardoor het gepersonaliseerde advertenties kan weergeven op of in Microsoft-websites en -apps. U kunt dit gedrag uitschakelen via http://choice.microsoft.com/en-us/opt-out. U kunt het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens voorkomen door de instelling van cookies uit te schakelen. Dit kan de functionaliteit van de site beperken. Meer informatie over privacy bij Microsoft vindt u op https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

8.    Twitter Bijhouden van Conversies

We gebruiken een dienst van het sociale netwerk Twitter (Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS) op onze website om op doelgroepen gebaseerde online advertenties te positioneren en voor het bijhouden van conversies. Hiervoor hebben we een Twitter-tag op onze website geïmplementeerd. Door deze tag wordt bij uw bezoek aan de website een directe verbinding met de Twitter-servers tot stand gebracht en worden het feit dat u onze website heeft bezocht en gegevens over uw gebruik van onze website geregistreerd en verzonden. Op deze manier kunnen wij op basis van uw eerdere paginaweergaven en activiteiten gerichte advertenties op Twitter plaatsen die voor u interessant kunnen zijn (remarketing). De gegevens die door Twitter worden verwerkt, stellen ons niet in staat u persoonlijk te identificeren. We koppelen deze pseudonieme informatie niet aan andere informatie over u. Als u bij een Twitter-service bent geregistreerd, kan Twitter uw bezoek aan onze website aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Twitter bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres en andere identificatiekenmerken kan achterhalen en opslaan. De door de tags gegenereerde informatie over uw gebruik van onze diensten wordt doorgestuurd naar een Twitter-server in de VS en daar opgeslagen. Meer informatie vindt u hier: https://help.twitter.com/nl/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads. U kunt het verzamelen van gegevens door Twitter deactiveren via de volgende link: https://twitter.com/settings/account/personalization.

9.    Apple Search Ads

We gebruiken de Apple Search Ads-marketingservice, een service die wordt aangeboden door Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, Californië, VS, 95014. Apple Search Ads is een service die advertenties voor onze app weergeeft die in de Apple App Store verschijnen. We gebruiken deze dienst om gerichte advertenties te tonen aan bepaalde klantsegmenten in de App Store, dus voor mensen met vergelijkbare kenmerken, waarbij Apple garandeert dat er niet individueel voor een klant wordt getarget. Voor het bepalen van een klantsegment - elk bestaande uit minimaal 5.000 Apple-klanten - gebruikt Apple uw Apple-accountgegevens, App Store-gegevens (zoekgeschiedenis, downloads en surfactiviteiten in de App Store), gegevens van app-transacties (in-app aankopen, gedownloade apps) en contextinformatie (apparaattype, iOS-versie evenals tijd, locatie en specifieke zoekopdracht). Via de in de App Store geplaatste advertenties ontvangen wij geen persoonsgegevens van u, alleen geaggregeerde gegevens over kliks en conversies in de vorm van registraties (bijvoorbeeld downloads van onze app). Apple volgt/trackt geen mensen als onderdeel van Apple Search Ads, wat betekent dat Apple geen gebruikers- of apparaatgegevens van Apple-apps koppelt aan gebruikers- of apparaatgegevens die door derden zijn verzameld om reclamemaatregelen te targeten of te meten. U vindt het privacybeleid van Apple Search Ads op https://searchads.apple.com/sv/privacy/. U kunt uw instellingen voor gepersonaliseerde reclame in de Apple App Store op https://support.apple.com/nl-nl/HT202074 wijzigen of gepersonaliseerde reclame op elk moment deactiveren.

10.    Hotjar

We gebruiken ook de Hotjar Ltd webanalyseservice Hotjar Ltd, Level 2, St Julian's Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, Europa ("Hotjar") om uw gebruikspatronen beter te begrijpen en onze diensten overeenkomstig te optimaliseren. Hotjar gebruikt in het bijzonder cookies (zie sectie V van dit gegevensbeschermingsbeleid) om informatie te verzamelen over gebruikersgedrag en gebruikersapparaten (met name het IP-adres van een apparaat, schermgrootte, apparaattype, browserinformatie, geografische informatie en de gewenste taal die wordt gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze gegevens op in een pseudoniem gebruikersprofiel. Noch Hotjar, noch wij zullen deze informatie gebruiken om u te identificeren. Noch zullen Hotjar of wij de gegevens samenvoegen met andere gegevens over individuele gebruikers. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het aanmaken van gebruikersprofielen, de opslag van gegevens over uw gebruik van onze website door Hotjar en het gebruik van tracking cookies door Hotjar op andere sites via de volgende link: https://www.hotjar.com/opt-out. Meer informatie over de privacy van Hotjar is te vinden op https://www.hotjar.com/privacy.

11.    Gebruik van technologieën van Branch Metrics, Inc. in onze App

Onze sites gebruiken ook de Branch.io app-analysedienst Branch Metrics, Inc., 1400 Seaport Blvd, Building B, 2nd Floor, Redwood City, CA 94063, VS ("Branch") om het app-gebruik te analyseren. Bij gebruik van de app verzamelt Branch namens ons installatie- en gebruiksgegevens. We gebruiken deze informatie om te begrijpen hoe u met onze app omgaat. Branch gebruikt zowel uw IDFA- of Android-ID als uw IP- of Mac-adres. Een identificatie van uw persoon is niet mogelijk. De analyses worden uitsluitend gebruikt voor ons eigen marktonderzoek en voor de optimalisatie en het op behoeften gebaseerde ontwerp van onze app. De verzamelde informatie wordt verzonden naar Branch-servers in de Verenigde Staten. Ze kunnen op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van Branch door de schuifregelaar voor anonieme statistieken in de app onder "Instellingen" in te stellen. Ga voor meer informatie over de privacy van Branch naar de volgende link: https://branch.io/policies/#privacy. U kunt het verzamelen van gegevens door Branch op elk moment deactiveren via https://branch.app.link/optout of uw instellingen wijzigen.

12.    Gebruik van Google Analytics voor Firebase en Crashlytics in onze App

Onze app maakt ook gebruik van de Google Firebase-technologieën van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Firebase is onderdeel van het Google Cloud Platform en biedt naast een realtime database de volgende diensten aan: Met Firebase Analytics kunt u het gebruik van ons aanbod analyseren. Deze informatie over het gebruik van onze app wordt verzameld, doorgegeven aan Google en daar opgeslagen. Google gebruikt de advertentie-ID van het apparaat. Google zal de verstrekte informatie gebruiken om het gebruik van onze app anoniem te evalueren en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van apps. In Apparaatinstellingen kunt u het gebruik van de advertentie-ID beperken (iOS: Privacy / Advertenties / Geen Ad Tracking, Android: Account / Google / Weergave). Firebase Cloud Messaging wordt gebruikt om pushberichten of zogenaamde in-app-berichten (berichten die alleen binnen de app worden weergegeven) te bezorgen. In dit geval wordt aan de mobiele terminal een gepseudonimiseerde push-referentie toegewezen, die dient als bestemming voor de push-berichten of in-app-berichten. De push-berichten kunnen op elk moment in de instellingen van het mobiele apparaat worden gedeactiveerd en kunnen ook opnieuw worden geactiveerd. Google Firebase maakt voor deze diensten waar mogelijk gebruik van servers in de EU. Het kan echter niet worden uitgesloten dat er ook gegevens naar de VS worden verzonden. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar de volgende link: https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl.
We gebruiken ook de functie van de Google Firebase-service, Crashlytics, in onze app. Met behulp van deze tool kan analyse van gecrashte apps worden uitgevoerd om ons in staat te stellen sneller te reageren op fouten en bugs en om de stabiliteit van onze app continu te verbeteren. Alleen geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens worden naar Firebase verzonden in de vorm van live crashrapporten met informatie over codes en informatie over het apparaat, nooit persoonlijke gegevens.

13.    Amplitude

We gebruiken de analytische dienst "Amplitude" van Amplitude, Inc., 631 Howard Street, San Francisco, Californië 94105, VS. Amplitude stelt ons in staat om het gebruikersgedrag beter te begrijpen en te optimaliseren. Hierdoor kunnen technische fouten sneller worden verholpen en kunnen mogelijkheden voor doelgroepgerichte verbetering worden gesignaleerd. Hiervoor slaat Amplitude gebruiksgegevens op zoals apparaat en browsertype dat door de gebruiker wordt gebruikt, klikgedrag en het optreden van invoerfouten. Amplitudeverwerking is beperkt tot pseudonieme persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Amplitude: https://amplitude.com/privacy

14.    Leanplum

In de context van onze app gebruiken we Leanplum, een dienst van Leanplum Inc. die zijn Europese hoofdkantoor heeft aan de TOO Herengracht 280, 1016 BX Amsterdam, Nederland. Leanplum helpt bij het opbouwen van langdurige en duurzame klantrelaties. Leanplum richt zich op een gepersonaliseerde klantbenadering en data-analyse om dit te doen. Ook gebruiken we Leanplum voor A/B-testen. De gebruiksvriendelijkheid van onze app wordt getest door onze gebruikers, wie we indelen in segmenten, verschillende variaties (bijvoorbeeld van functionaliteiten) binnen de app te laten zien en door de interactie van de gebruikers met de variaties kunnen we begrijpen welke variatie binnen de app wordt beter ontvangen door de gebruikers. De verzamelde gebruiksgegevens worden gepseudonimiseerd verwerkt, IP-adressen worden na het verzamelen verwijderd en gegevens worden alleen intern bij ons aan uw persoonlijke gegevens gekoppeld wanneer u zich bij de app hebt aangemeld. Informatie over het gebruik van onze app wordt verzonden naar Leanplum-servers in de VS. Voor meer informatie over privacy verwijzen wij u naar het Leanplum Privacybeleid: https://www.leanplum.com/privacy/

15.    Gebruik van de SalesViewer®-technologieUse

SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH wordt op deze website gebruikt om gegevens met betrekking tot uw toestemming te verzamelen en op te slaan (Artikel 6 (1) (1) (a) AVG) op basis van de legitieme belangen van de website-exploitant (Artikel 6 (1) ( f) AVG) voor marketing-, marktonderzoek- en optimalisatiedoeleinden. Hiervoor wordt een op JavaScript gebaseerde code gebruikt, die bedrijfsgerelateerde gegevens verzamelt en gebruikt. De gegevens die met deze technologie worden verzameld, worden versleuteld met behulp van een niet-herberekenbare eenrichtingsfunctie (zogenaamde hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. De in het kader van Salesviewer opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaarplichten. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde voor de toekomst bezwaar worden gemaakt door op deze link https://www.salesviewer.com/opt-out te klikken om toekomstige verzameling door SalesViewer® binnen deze website te voorkomen. Er wordt een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

VII.             Gebruik van sociale plug-ins

We gebruiken zogenaamde sociale plug-ins van sociale netwerken (bijv. Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter en Tumblr) op onze website (Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter en Tumblr, samen "sociale netwerken" en de bijbehorende plug-ins bij elkaar "plug-ins"). Door middel van deze plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en dit interessanter voor u kunnen maken terwijl we tegelijkertijd de mogelijkheid hebben om ons bedrijf beter bekend te maken. De wettelijke basis voor het gebruik van de sociale plug-ins is art. 6 (1) lid 1 sub. f AVG. De verantwoordelijkheid voor de privacy-conforme werking moet worden gegarandeerd door de betreffende aanbieder. We gebruiken plug-ins van het netwerk Facebook, zoals de "Vind ik leuk"-knop. Deze plug-ins worden aangeboden en beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS ("Facebook") en zijn duidelijk gemarkeerd met het Facebook-logo. We gebruiken ook Instagram-plug-ins van Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram") en deze zijn gemarkeerd met het Instagram-logo. We gebruiken ook plug-ins van het YouTube-netwerk, dat eigendom is van Google Inc., San Bruno, Californië, VS ("YouTube") en die herkenbaar zijn aan het YouTube-logo. We gebruiken ook plug-ins van het Pinterest-netwerk, dat wordt aangeboden en beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103, VS ("Pinterest") en zijn gemarkeerd met de "pin-it"-knop. Ten slotte zijn de plug-ins van Twitter inbegrepen, aangeboden en beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ("Twitter"), en deze zijn voorzien van het Twitter-logo of de toevoeging "Tweet". Als u een van onze websites bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van het betreffende sociale netwerk naar uw browser verzonden en in de webpagina geïntegreerd, zonder dat wij enige invloed hebben op de inhoud van de plug-in. Ongeacht of u een account op het sociale netwerk hebt of bent ingelogd op het respectieve sociale netwerk, websites met plug-ins voor sociale netwerken verzenden en sturen informatie naar het juiste sociale netwerk in de VS, inclusief uw besturingssysteem en de versie ervan, browsertype en versie, IP-adres, domeinnaam en/of datum/tijdstempel voor uw bezoek. Het betreffende sociale netwerk plaatst een cookie met een identificatiecode die bij elke oproep van de website twee jaar geldig is. Aangezien uw browser telkens wanneer u verbinding maakt met een server deze cookie automatisch verzendt, zou het sociale netwerk een profiel kunnen maken van de webpagina's die door de gebruiker van de identifier worden bezocht. Zolang u parallel bent aangemeld bij het betreffende sociale netwerk, kan het betreffende sociale netwerk het profiel aan uw lokale account en dus aan uw persoon toewijzen. Maar ook als u op het moment dat u onze website gebruikt niet bent ingelogd op het betreffende sociale netwerk, is een dergelijke opdracht - bijvoorbeeld bij een latere aanmelding bij het betreffende sociale netwerk - niet uitgesloten.

Als u de plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld door op de "Vind ik leuk"- of de "Tweet"-knop te drukken of door een opmerking achter te laten, wordt de informatie van uw browser rechtstreeks naar het betreffende sociale netwerk verzonden en daar opgeslagen, op de mate waarin wij hebben geen invloed. De informatie wordt ook op het sociale netwerk gepubliceerd en daar aan uw contacten weergegeven. Het sociale netwerk kan de verkregen informatie gebruiken voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en op behoeften gebaseerde vormgeving van de pagina's van het sociale netwerk. Voor dit doel genereert het sociale netwerk gebruiks-, interesse- en relatieprofielen, b.v. om uw gebruik van onze website te evalueren met betrekking tot de advertenties die worden weergegeven op het sociale netwerk, om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van het sociale netwerk. We wijzen erop dat we geen definitieve kennis krijgen van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door het sociale netwerk. Voor meer gedetailleerde informatie over de aard, het doel en de omvang van de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door het betreffende sociale netwerk, verwijzen wij u naar het privacybeleid van het betreffende sociale netwerk (voor Facebook: https://nl-nl.facebook.com/policy.php voor Instagram : https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content; voor YouTube : https://policies.google.com/privacy?hl=nl; voor Pinterest : https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy; voor Twitter : https://twitter.com/privacy, waar u ook meer te weten kunt komen over uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen. Als gebruiker kunt u, om te voorkomen dat een sociaal netwerk informatie over u verzamelt tijdens uw bezoek aan onze website, aan het begin van uw bezoek aan de website uitloggen bij het respectieve sociale netwerk, een bestaande cookie van het overeenkomstige sociale netwerk uit uw browser verwijderen en "Cookies van derden blokkeren" kiezen in uw browserinstellingen. In dit geval zal uw browser cookies niet overdragen naar ingebedde servers van andere inhoud van derden. Dergelijke instellingen kunnen er echter toe leiden dat naast plug-ins onder bepaalde omstandigheden ook andere pagina-overschrijdende functies niet langer beschikbaar zijn.

VIII.             Registratie voor onze website / app met Facebook, Google of Apple

Als alternatief bieden wij u de mogelijkheid om u te registreren voor onze website / app via uw Facebook (website / app), Google (website / app) of Apple-gebruikersaccount (alleen app), op voorwaarde dat u een gebruikersaccount op Facebook, Google of Apple hebt en u zich via een van deze diensten wil inschrijven. Na het invoeren van uw inloggegevens voor de betreffende dienst en na bevestiging van u, kunt u inloggen op onze website / app met uw Facebook-, Google- of Apple-inloggegevens. Als u besluit om u aan te melden voor onze website / app met uw Facebook-, Google- of Apple-inloggegevens, ontvangen wij:

- van Facebook alleen uw e-mailadres en uw openbare informatienaam, geslacht en profielfoto op Facebook. "Openbaar" betekent in deze context dat iedereen buiten Facebook deze gegevens kan zien. Op www.facebook.com/settings?tab=applications kunt u een overzicht krijgen van welke gegevens u voor welke toepassingen heeft vrijgegeven. We kunnen er niets over posten op Facebook.
- van Google ontvangen we alleen uw Google-gebruikers-ID, uw e-mailadres / geverifieerde e-mailstatus, naam, taal en afbeelding. Meer informatie over inloggen met uw Google-account en een overzicht van welke gegevens u met welke applicaties heeft gedeeld, vindt u op www.myaccount.google.com/permissions en op www.support.google.com/accounts/answer/3466521?hl=nl.
- Wij ontvangen uw e-mailadres en uw naam van Apple. U kunt echter zelf beslissen of het uw echte e-mailadres is of dat u een willekeurig e-mailadres wilt gebruiken dat door Apple wordt voorgesteld waarin uw echte e-mailadres is verborgen. Voor meer informatie over inloggen met uw Apple-account en voor een overzicht van welke gegevens u met welke applicaties hebt gedeeld, gaat u naar www.support.apple.com/nl-nl/HT210318 en www.support.apple.com/nl-nl/HT210426.

Houd er rekening mee dat wanneer u zich registreert bij een van de bovengenoemde diensten van derden, wij uw inloggegevens (met name wachtwoorden) niet ontvangen of opslaan. De link is alleen nodig om de gewenste login mogelijk te maken. De rechtsgrond voor het verwerken van gegevens zoals hierboven beschreven met het oog op het aanmaken van een gebruikersaccount is artikel 6 lid 1 sub 1 letter a) AVG (verwerking van gegevens op basis van toestemming van de betrokkene). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, b.v. door een bericht te sturen naar de contactgegevens in onze juridische kennisgeving. In dit geval zou u zich opnieuw moeten registreren voor de website/app, als u de website/app wilt blijven gebruiken.

Houd er ook rekening mee dat wij geen invloed hebben op de gegevens die door Facebook, Google of Apple worden verzameld bij het inloggen. Als u niet wilt dat Facebook, Google of Apple via uw login gegevens over u verzamelen en voor eigen doeleinden gebruiken, wij raden u aan om u niet aan te melden voor onze website/app door in te loggen op Facebook, Google of Apple. Meer informatie over gegevensbescherming op Facebook, Google en Apple vindt u in de respectieve bepalingen inzake gegevensbescherming van de betreffende dienst.

IX.             Integratie van YouTube-video's

We hebben YouTube-video's op onze website geïntegreerd, die zijn opgeslagen op https://www.YouTube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. er worden geen cookies geplaatst door YouTube als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de gegevens die in de volgende paragraaf worden genoemd, verzonden. We sluiten YouTube-video’s in op onze website om het gebruik van onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken door u video's te laten bekijken zonder onze website te hoeven verlaten. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, lid 1 f, AVG (verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van de verantwoordelijke te beschermen).

Zelfs als video's zijn ingesloten in een website in "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", willen we erop wijzen dat het navigeren naar de website leidt tot een verbinding met YouTube en YouTube de informatie ontvangt dat de gebruiker naar de overeenkomstige subpagina van onze website is genavigeerd. Wij willen u er tevens op wijzen dat YouTube bij het afspelen van de video uw gegevens als gebruikersprofiel opslaat en gebruikt voor reclame, marktonderzoek en/of op de behoefte afgestemde vormgeving van de YouTube-website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, maar u moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google. Verdere informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u hier: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

X.             Nieuwsbrief / Marketing

Met uw toestemming, die u kunt indienen als onderdeel van uw registratie op onze website, sturen wij u per e-mail of telefoon nieuwsbrieven of marketing over onze producten en diensten of de producten en diensten van onze gelieerde ondernemingen waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. U kunt zich op elk moment afmelden voor het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden en u kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door op de link in elke nieuwsbrief-e-mail te klikken of door ons een e-mail te sturen op newsletter@mypostcard.com. Wij behouden ons het recht voor om u, ook zonder uw toestemming per e-mail, aanbiedingen te sturen voor producten of diensten die vergelijkbaar zijn met de reeds door u gekochte producten. (De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 sub 1f AVG. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor promotionele doeleinden door een e- mail te sturen naar newsletter@mypostcard.com of via een link in onze nieuwsbrief, zonder andere kosten dan verzendingskosten volgens de basistarieven. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven is art. 6 par. 1 lid 1 sub. a of sub. f AVG. We gebruiken Leanplum Inc. (VS) met hun Europese hoofdkantoor in TOO Herengracht 280, 1016 BX Amsterdam, Nederland, evenals MailChimp, een verzendplatform voor nieuwsbrieven dat eigendom is van Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave. NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS ("MailChimp"), om e-mails en nieuwsbrieven te verzenden. Uw persoonlijke gegevens worden verzonden naar servers van MailChimp en Leanplum in de VS en daar opgeslagen. De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "web-beacon", d.w.z. een pixelgroot bestand dat bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgehaald van de MailChimp-server. Deze oproep zal in eerste instantie technische informatie verzamelen, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en tijdstip van ophalen. Deze informatie wordt gebruikt om de technische prestaties van diensten te verbeteren op basis van hun specificaties of doelgroep en hun leesgewoonten, op basis van hun locaties (die kunnen worden bepaald aan de hand van het IP-adres) of toegangstijden. Statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele nieuwsbriefontvangers. Het is echter noch onze wens, noch die van MailChimp of Leanplum om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om verschillende inhoud te verzenden volgens de interesses van onze gebruikers. MailChimp en Leanplum gebruiken deze gegevens om namens ons de nieuwsbrieven te versturen en te evalueren. Verder kunnen MailChimp en Leanplum, volgens hun eigen informatie, deze gegevens gebruiken om hun eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, b.v. voor de technische optimalisatie van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief of voor economische doeleinden, om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. Noch MailChimp noch Leanplum gebruiken uw gegevens echter om u aan te schrijven of om deze door te geven aan derden. Het privacybeleid van MailChimp vindt u hier: https://mailchimp.com/legal/privacy. Het privacybeleid van Leanplum vindt u hier: https://www.leanplum.com/privacy.

XI.             Push- en sms-berichten verzenden

1.    Pushberichten versturen via de website

Om u op de hoogte te houden van actuele onderwerpen, bieden wij een dienst aan om pushberichten te ontvangen via onze website. Voor dit doel wordt een anonieme ID opgeslagen om het gebruik van de push-service te analyseren. Als u de ontvangst van pushmeldingen en daarmee de daarmee samenhangende gegevensverzameling voor de toekomst wilt voorkomen, kunt u de meldingen in de website-instellingen van uw internetbrowser voor deze website blokkeren.

2.    Pushberichten verzenden in de app

Voor het verzenden van pushberichten naar Android- en iOS-apps zijn de diensten van Leanplum, een programma van Leanplum Inc. (VS) met hun Europese hoofdkantoor in TOO Herengracht 280, 1016 BX Amsterdam, Nederland ("Leanplum"), evenals OneSignal, een programma gebruikt door OneSignal, 2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054, VS ("OneSignal") gebruikt. Leanplum bewaart onder een geanonimiseerde ID gegevens over het gebruik van de app, maar geen persoonsgegevens. Als u geen pushmeldingen in de Android- of iOS-app wilt ontvangen, kunt u in de systeeminstellingen van uw mobiele apparaat voorkomen dat ze worden verzonden. In de app kunt u passende tracking voor de toekomst voorkomen door het item "Privacy" in het menu te selecteren en de schuifschakelaar dienovereenkomstig in te stellen ("Niet akkoord met gegevensverwerking"). Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Leanplum naar: https://www.leanplum.com/privacy/. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van OneSignal naar https://onesignal.com/privacy_policy.

3.    Versturen van tekstberichten via de website

U kunt op onze website een link naar onze MyPostcard-app per sms naar u laten sturen; het enige wat u hoeft te doen is uw mobiele telefoonnummer op te geven. Voor het verzenden van de gewenste sms gebruiken we de sms-serviceprovider, de service van Twilio (Twilio Inc., 375 Beale St # 300, San Francisco, CA 94105, VS) als onderdeel van de orderverwerking. Twilio zal uw telefoonnummer alleen gebruiken als onderdeel van onze instructies om de gewenste sms vanuit MyPostcard te verzenden, maar niet voor Twilio's eigen berichten. Meer informatie over gegevensbescherming van Twilio vindt u hier: https://www.twilio.com/legal/privacy#how-twilio-processes-your-end-users-personal-information.

XII.             Duur van opslag

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is om het betreffende opslagdoel te bereiken. Vervolgens worden uw gegevens door ons verwijderd, tenzij wij volgens art. 6 par. 1 lid 1 sub. c AVG verplicht zijn om deze voor een langere periode te bewaren vanwege fiscale, commerciële of andere wettelijke opslag- of documentatieverplichtingen of omdat u heeft ingestemd met verdere opslag in overeenstemming met art. 6 par. 1 lid 1 sub a AVG.

XIII.             Uw rechten

U heeft te allen tijde recht op openbaarmaking van informatie over uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, op grond van art. 15 AVG. In het bijzonder kunt u de openbaarmaking van informatie eisen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën gegevens die we over u hebben opgeslagen, de categorieën ontvangers van dergelijke gegevens, de geplande duur van de opslag, uw recht op rectificatie, annulering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan ​​van een recht om in beroep te gaan bij een regelgevende instantie, de bron van uw gegevens, indien niet van u verzameld, en het bestaan ​​van een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profilering en, waar van toepassing, zinvolle informatie over hun details. Bovendien kunt u volgens art. 16 AVG om de correctie van onjuiste gegevens verzoeken en overeenkomstig art. 17 AVG, kunt u om de verwijdering van persoonsgegevens verzoeken, voor zover de verwerking van de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Bovendien hebt u het recht om, op grond van art. 18 AVG, blokkering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, u de verwijdering ervan afwijst en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar waarvoor u ze nodig heeft de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 AVG. Verder heeft u volgens art. 20 AVG het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen. Al uw persoonlijke gegevens zijn gebaseerd op legitieme belangen op grond van art. 6 par. 1 lid 1 sub., in overeenstemming met Art. 21 AVG heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als daar redenen voor zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of als het bezwaar is gericht tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden. In het laatste geval hebt u een fundamenteel recht van bezwaar, dat door MyPostcard wordt geïmplementeerd zonder een bepaalde situatie te specificeren. Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit op grond van art. 77 AVG. Als de verwerking van uw gegevens afhankelijk is van een door het DGSVO verleende toestemming volgens art. 6 par. 1, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde met toekomstige werking in te trekken.

XIV.             Dataveiligheid

Bij het bezoeken van onze diensten gebruiken we de gebruikelijke SSL-methode in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Overigens gebruiken wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

XV.             Uw contactpersoon voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en intrekking van verleende toestemming, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@mypostcard.com.

Aanbiedingen, cadeaus & meer