Juridiskt ansvar

MyPostcard.com och relaterade tjänster drivs av:

MyPostcard.com GmbH
Hohenzollerndamm 3
D-10717 Berlin
E-post: support@mypostcard.com

enl. § 27a German VAT Act VAT id. no.: DE292565115
Registreringsnummer: HRB 154570B
Registrerad vid Amtsgericht Charlottenburg, Berlin
VD: Oliver Kray

ANSVARSBEGRÄNSNING

Innehållet på webbplatsen www.mypostcard.com har utarbetats med stor omsorg. Men vi kan ändå inte garantera att webbplatsens innehåll är fullständigt, korrekt eller aktuellt. För att läsa mer om de juridiska detaljerna, vänligen ändra hemsidans språk till tyska eller engelska.

ANSVAR FÖR LÄNKAR

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts externa webbplatser, vars innehåll vi inte kan påverka. Av den anledning kan vi inte ta något ansvar för detta främmande innehåll. Endast respektive operatör och leverantör är ansvariga för innehållet på andra webbplatser. Den länkade webbplatsen kontrollerades emellertid av oss för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkning. Vid tidpunkten för länkning kunde vi inte fastställa eller identifiera några olagliga överträdelser. En regelbunden kontroll av innehållet på de länkade webbplatserna utan konkreta belägg för att något brott begåtts är inte rimlig. Skulle vi få kännedom om att något brott begåtts kommer vi omedelbart att avlägsna det olagliga innehållet.

UPPHOVSRÄTT

Det innehåll och material som vi har använt oss av på denna webbplats lyder under tysk upphovsrätt.

Vi vill påminna om att all eventuell reproduktion, omarbetning, distribution samt varje form av användning som strider mot upphovsrätten kräver ett skriftligt samtycke från respektive författare eller kreatör. Utan uttryckligt, skriftligt medgivande från författaren är varje användning, i synnerhet publicering, varje form av kommersiellt nyttjande och spridning till tredje part - även i delar eller i omarbetad form - förbjudet.

De som driver webbplatsen har Copyright för allt det material som publiceras här.

COPYRIGHT @ MYPOSTCARD.COM GMBH

Kopior och eventuellt nerladdat material från denna webbplats är enbart avsett för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån som innehållet på denna webbplats inte skapats av de som driver den, tas hänsyn till tredje parts upphovsrätt. Dessutom kommer innehåll, i synnerhet innehåll från tredje part att markeras ut. Om du trots allt skulle lägga märke till något som strider mot upphovsrätten, ber vi dig meddela oss. Efter anmälan om överträdelsen, kommer vi omedelbart att ta bort sådant innehåll.

Erbjudanden, presenter och mer