JURIDISCHE INFO

MyPostcard.com en de daaraan verbonden diensten worden geëxploiteerd door:

MyPostcard.com GmbH
Hohenzollerndamm 3
D-10717 Berlijn
E-mail: support@mypostcard.com

conform § 27a UStG USt.-ID: DE292565115
Registratienummer: HRB 154570B
Geregistreerd bij Amtsgericht Charlottenburg, Berlijn
Directeur: Oliver Kray

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud van de website www.mypostcard.com is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de content. Op grond van § 7 Abs.1 TMG zijn wij als dienstverlener conform de algemene wetgeving aansprakelijk voor de door ons verstrekte informatie. Op grond van § 8 bis 10 TMG zijn wij niet verplicht eventueel verstrekte en opgeslagen informatie van derden te bewaken of in bepaalde gevallen te onderzoeken wanneer die wijzen op wederrechtelijke activiteiten. Dit laat onverlet de verplichting op grond van algemene wetgeving het gebruik van informatie te blokkeren of deze te verwijderen. Aansprakelijkheid ontstaat echter pas zodra wij kennis krijgen van een concrete wettelijke overtredingen. Zodra ons ter kennis komt dat er sprake is van dergelijke overtredingen, zullen wij de desbetreffende content uiteraard direct verwijderen.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR LINKS

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van dergelijke websites. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan. Voor de inhoud van websites van derden is de desbetreffende exploitant en aanbieder verantwoordelijk. Bij het plaatsen van links controleren wij de desbetreffende website op mogelijke overtredingen. Ten tijde van het plaatsen van de links hebben wij geen wederrechtelijke inhoud vastgesteld of kunnen ontdekken. Van ons kan evenwel niet verwacht worden dat wij de inhoud van de gelinkte websites regelmatig controleren zonder concrete verdenkingen van overtreding. Mocht ons ter kennis komen dat er sprake is van een overtreding, dan zullen wij de link naar de desbetreffende content direct verwijderen.

AUTEURSRECHT

Op de door ons opgestelde content en afbeeldingen op deze pagina's is het Duitse auteursrecht van toepassing.

Wij wijzen erop dat voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht schriftelijk toestemming nodig is van de auteur of maker. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de auteur is verdergaand gebruik en publicatie in het bijzonder, elke vorm van commercieel gebruik, alsmede overdracht aan derden - ook wanneer het om een deel gaat of een bewerkte vorm - verboden.

Het copyright voor het hier gepubliceerde materiaal en door de auteur zelf vervaardigde objecten blijft exclusief berusten bij de exploitant van deze pagina's.

COPYRIGHT @ MYPOSTCARD.COM GMBH

Kopiëren en eventueel downloaden van deze website zijn uitsluitend toegestaan voor privé- en niet-commercieel gebruik. Waar de content niet door de exploitant zelf is vervaardigd, wordt het auteursrecht van derden in acht genomen. Content van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks stuiten op een inbreuk op het auteursrecht dan verzoeken wij u ons daarop te attenderen. Zodra inbreuken op rechten bekend worden, zullen wij de desbetreffende content direct verwijderen.

Aanbiedingen, cadeaus & meer