Juridisk information och dataskyddspolicy för MyPostcards sociala mediekanaler

I.             Juridisk information

Denna juridiska information gäller sociala mediekanaler för MyPostcard.com GmbH på de sociala nätverken/plattformarna; Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube och Twitter. Leverantören av de sociala mediekanalerna är

MyPostcard.com GmbH
Hohenzollerndamm 3
D-10717 Berlin
E-post: support@mypostcard.com

i enlighet med § 27a UStG USt.-ID: DE292565115
Registreringsnummer: HRB 154570B
Registrerad vid Charlottenburgs Tingsrätt, Berlin
Verkställande Direktör: Oliver Kray

II.             Dataskyddsdeklaration för databehandling i samband med vår närvaro på sociala medieplattformar

Vi har så kallade fan-sidor eller -konton på de sociala nätverken/plattformarna Facebook (facebook.com), Instagram (instagram.com), Pinterest (pinterest.com), YouTube (youtube.com) och Twitter (twitter.com). För att kunna tillhandahålla dig med information och erbjudanden inom de sociala nätverken, för att lägga upp annonser och för att erbjuda dig andra sätt att kontakta oss och ta reda på om våra erbjudanden och tjänster. Under följande situationer kommer vi att informera dig om vilken data vi eller respektive sociala nätverk behandlar i samband med åtkomst och användning av våra fan-sidor/konton.

1.    Ansvarig person och dataskyddsombud

Den ansvariga person eller det ansvariga organet i enlighet med Artikel 4 (7) i europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är MyPostcard.com GmbH, Hohenzollerndamm 3, D-10717 Berlin. Du kan nå oss när som helst via post eller e-post på support@mypostcard.com.

Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud om du har några problem med dataskydd, t.ex. via e-post till datenschutz@mypostcard.com eller på vår postadress med tillägget "dataskyddsombudet".

2.    Dina rättigheter

Du har följande rättigheter gentemot oss när det gäller din personliga data (för personuppgifter som behandlas av sociala nätverk, se informationen under avsnitt 4 nedan):

  • – Rätt till information (Art. 15 GDPR),
  • – Rätt till korrigering (Art. 16 GDPR),
  • – Rätt till borttagning (Art. 17 GDPR; “Rätt att bli bortglömd”),
  • – Rätt till begränsning av behandling (Art. 18 GDPR),
  • – Rätt att invända mot behandling (Art. 21 GDPR),
  • – Rätt till dataportabilitet (Art. 20 GDPR).

Du har också rätt att klaga till en tillsynsmyndighet för dataskydd i medlemsstaten där du bor, på din arbetsplats eller platsen för den påstådda kränkningen av behandlingen av din personliga data av oss – om du anser att behandlingen av din personliga data är olaglig.

Om du har gett oss ditt samtycke till behandlingen av din data kan du när som helst återkalla detta med verkan för framtiden. Detta påverkar inte lagligheten av behandlingen av dina uppgifter förrän du drar tillbaka ditt samtycke.

För att hävda dina rättigheter eller för andra problem med dataskydd kan du när som helst kontakta oss med hjälp av kontaktkanalerna som anges i avsnitt 1 ovan och/eller kontaktuppgifterna i vår juridiska information.

3.    Extra information angående din rätt att invända

Vi vill också påpeka att om din personliga data behandlas på grundval av ett legitimt intresse inom ramen för intresseavvägningen enligt Art. 6 (1) mening 1 f) GDPR och/eller dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av din personliga data.

4.    Personlig data som vi behandlar

a) Deltagande i giveaways / kampanjer

Om du har ett användarkonto på respektive sociala nätverk och till exempel deltar i en tävling eller en liknande kampanj som vi anordnar på Facebook eller Instagram och/eller vill kontakta oss via de meddelandefunktioner som erbjuds, samlar vi in uppgifter från dig som krävs för deltagande i och genomförande av tävlingen, inklusive avisering om priset och dess utskick. Detta är vanligtvis deltagarens användarnamn, och vinnarna kommer också att bli ombedda att skicka deras riktiga namn och adress och, om tillämpligt, deras e-postadress efter att aviseringen om priset har skickats. Den rättsliga grunden är Artikel 6 Paragraf 1 Klausul 1 b) GDPR (behandling är nödvändig för att uppfylla ett kontraktsliknande förhållande med den berörda personen).

b) Facebook LeadAds (Giveaways och liknande kampanj)

Om du registrerar dig via en annons som placeras av oss på det sociala nätverket Facebook (så kallad lead-annons), t.ex. för en tävling eller en liknande kampanj, som vi genomför, öppnas ett formulär efter att du klickat på annonsen. Dina kontaktuppgifter fylls redan i automatiskt baserat på informationen du delat på Facebook, dvs ditt namn och din e-postadress. Beroende på kampanjens innehåll kan du också bli ombedd att ange din adress och, vid behov, ytterligare data, i den mån detta är nödvändigt för den annonserade kampanjen.

Du kan redigera dina kontaktuppgifter innan du skickar in formuläret och genom att klicka på "Skicka" slutför du registreringen. Vi får bara ditt namn, din e-postadress och, beroende på kampanjens ämne, din adress och ditt födelsedatum tillsammans med meddelandet om att du har registrerat dig för tävlingen eller respektive annonserade kampanj via annonsen. Vi använder och behandlar denna data uteslutande i samband med din registrering eller deltagande i tävlingen eller respektive kampanj. När det gäller dina dataskyddsrättigheter, se ovan under b). Den rättsliga grunden är Artikel 6 Paragraf 1 Klausul 1 b) GDPR (behandling är nödvändig för att uppfylla ett kontraktsliknande förhållande med den berörda personen).

c) Kontakt via Messenger/ Direktmeddelande

Om du vill kontakta oss via messenger eller direktmeddelande via respektive sociala nätverk så behandlar vi vanligtvis det användarnamn som du använder för att kontakta oss och, vid behov, sparar annan information du har lämnat (t.ex. innehållet i din begäran), i den mån detta är nödvändigt för att behandla/besvara din begäran. Den rättsliga grunden är Artikel 6, Paragraf 1, Klausul 1 f) GDPR (behandling är nödvändig för att skydda den ansvariga personens legitima intressen). Vårt legitima intresse är att göra det möjligt för våra användare att enkelt och smidigt kontakta oss via våra kanaler på sociala nätverk.

d) (Statisk) användningsdata som vi får från sociala nätverk

Vi får automatiskt statistik om våra fan-sidor/konton från de sociala nätverken - när det gäller Facebook och Instagram via funktionerna Facebook Insights och Instagram Insights - som tillhandahålls regelbundet. Beroende på det sociala nätverket innehåller statistiken bland annat det totala antalet sidvisningar, likes, information om sidaktiviteter och inläggsinteraktioner, räckvidd, videovisningar / visningar och i vissa fall information om andelen män/kvinnor bland våra fans/följare och statistik/mätdata för räckvidd och framgången för våra annonser på sociala nätverk.

Statistiken innehåller endast ihopsamlad data som inte kan spåras tillbaka till enskilda personer. Vi kan inte identifiera dig på detta sätt.

5.    Vilken data de sociala nätverken behandlar om dig / dina rättigheter när det gäller de sociala nätverken

För att kunna se innehållet på våra fan-sidor eller -konton behöver du inte vara medlem på respektive sociala nätverk och i detta avseende krävs inget användarkonto på respektive sociala nätverk.

Observera dock att när respektive sociala nätverk öppnas, samlar de sociala nätverken också in data från webbplatsbesökare utan ett användarkonto (t.ex. teknisk data för att kunna visa webbplatsen för dig) och använder cookies och liknande teknik, som vi inte har något inflytande över. Du hittar detaljer om detta i dataskyddsbestämmelserna för respektive sociala nätverk (se motsvarande länkar i slutet av detta avsnitt nedan)

I den mån du vill interagera med innehållet på våra fan-sidor/konton, t.ex. kommentera, dela eller gilla våra inlägg/bidrag och/eller delta i tävlingar eller liknande kampanjer som anordnas av oss på fan-sidorna/kontona och/eller vill kontakta oss via Messenger-funktioner, krävs förhandsregistrering och tillhandahållande av personuppgifter till respektive sociala nätverk.

Vi har inget inflytande över hur de sociala nätverken hanterar databehandling i samband med din användning.

Så vitt vi vet lagras och behandlas dina uppgifter i synnerhet i samband med tillhandahållandet av tjänsterna på respektive sociala nätverk, och även för att analysera användningsbeteende (med hjälp av cookies, pixlar/web beacons och liknande tekniker) som din intressebaserad reklam är baserad på, och drivs både inom och utanför respektive sociala nätverk, samt för reklam- och marknadsföringsändamål. Det kan inte uteslutas att dina uppgifter också kommer att lagras av de sociala nätverken utanför EU/EES, t.ex. i USA och vidare till tredje part.

Information om det exakta omfånget och syftet med behandlingen av din personliga data, lagringsperioden/borttagning samt riktlinjer för användning av cookies och liknande teknik i samband med registrering och användning av sociala nätverk finns i dataskyddsbestämmelserna/cookie-riktlinjerna för de sociala nätverken, där du också hittar information om dina rättigheter och alternativ för att invända.

Vi rekommenderar att du hävdar dina dataskyddsrättigheter till information, korrigering, radering, begränsning av behandling, invändningar och dataöverföring direkt till respektive sociala nätverk, i den mån det handlar om databehandling av de sociala nätverken:

- Facebook: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland; Information om dataskydd: https://www.facebook.com/privacy/explanation/. Information om cookies: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Observera att vi och Facebook är gemensamt ansvariga för de insikter som görs tillgängliga av Facebook (se 4 c) ovan; avtalet mellan Facebook och oss hittas här: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

- Instagram: Instagram Inc., 181 South Park Street, Suite 2, San Francisco, CA 94107, USA; Information om dataskydd https://help.instagram.com/519522125107875/. Information om cookies: https://www.facebook.com/policies/cookies/

- Twitter: Twitter Inc., 1355 Market Street Suite 900 San Francisco, CA 94103, USA; Information om dataskydd https://twitter.com/privacy/. Information om cookies: https://help.twitter.com/sv/rules-and-policies/twitter-cookies

- YouTube: Google Inc., San Bruno, California, USA. Information om dataskydd och cookies: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

- Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brennan St., San Francisco, CA 94103, USA; Information om dataskydd och cookies: https://policy.pinterest.com/sv/privacy-policy

Erbjudanden, presenter och mer