Allmänna affärsvillkor MyPostcard

§ 1 Omfattning

(1) Dessa allmänna affärsvillkor (i fortsättningen: AGB) gäller för webbplatsen www.mypostcard.com och vår mobil-app MyPostcard App (i fortsättningen: erbjudandet), ingångna avtal mellan oss

MyPostcard.com GmbH
Hohenzollerndamm3
10717 Berlin

enl. § 27a UStG USt.-ID: DE292565115
Registreringsnummer: HRB 154570B
Registrerad vid Amtsgericht Charlottenburg, Berlin
VD: Oliver Kray

och dig som vår kund. AGB gäller vare sig du är konsument, företagare eller affärsman.

(2) Alla överenskommelser som gjorts mellan dig och oss beträffande nyttjandet av portalen framgår tydligt av AGB, av vår skriftliga orderbekräftelse och av vårt godkännande.

(3) Den version av AGB som är giltig när ett avtal sluts är bindande.

§ 2 Att ingå avtal

(1) Presentation av och reklam för vykort i vårt erbjudande utgör inte ett bindande erbjudande om att ingå avtal.

(2) När du använder dig av vårt erbjudande för att skicka en order på ett vykort från MyPostcard genom att klicka på knappen "avgiftsbelagd order" skickar du en rättsligt bindande beställning.

(3) Ett avtal ingås först när vi har skickat en orderbekräftelse eller de beställda vykorten.

(4) Vi tar enbart emot beställningar av vykort som ska levereras globalt om summan överstiger 1,99 EUR.

(5) Om det inte är möjligt att leverera de vykort du beställt, kommer vi inte att skicka någon orderbekräftelse. I detta fall ingås inget avtal. Vi kommer då att meddela dig omedelbart och göra en återbetalning av det belopp som vi erhållit.

§ 3 Ångerrätt

(1) Vi trycker framsidan på vykort med motiv som du själv skapar i vårt erbjudande (individuella vykort). Baksidan är försedd med en text vars innehåll du väljer fritt. Våra vykort är därför en handelsvara som har tillverkats enligt kundens önskemål. Sålunda har du, enligt § 312g Para. 2 Nr. 1 BGB, ingen ångerrätt.

§ 4 Leverans och föremål för förskottsbetalning

(1) Vi har rätt till delleveranser inom rimliga gränser.

(2) Leveranstiden inom Tyskland är ca 1-2 arbetsdagar, ca 3-5 arbetsdagar för hela världen, om inte annat överenskommits. Det börjar med ett kontrakt.

(3) Vid beställningar från kunder med hemvist eller företagssits utomlands eller i fall av rimliga indikationer för risk för utebliven betalning, förbehåller vi oss rätten att leverera först efter mottagandet av köppriset inklusive fraktkostnader (förskottsbetalning). Om vi utnyttjar förskottsbetalning kommer vi omedelbart att informera dig om detta . I detta fall startar leveransdatum när köppriset och fraktkostnaden har betalats.

§ 5 Priser och fraktkostnader

(1) Alla priser i vårt erbjudande är bruttopriser inklusive moms och fraktkostnader.

(2) Fraktkostnaderna ingår i prisangivelserna i vårt erbjudande. Det totala priset, inklusive moms och tillämpligt porto/frakt visas också i beställningsformuläret innan du skickar beställningen.

§ 6 Betalningsvillkor och kvittning och återbetalningsrätt

(1) Köppriset inklusive fraktkostnader måste betalas omedelbart efter beställningen.

(2) Du kan överföra köppriset och fraktkostnaderna du har valt till det konto som anges i vårt erbjudande, ge oss en debiteringsfullmakt eller betala med EC-/Maestro- eller kreditkort eller via PayPal. I det fall att en direktdebitering beviljats eller du har betalat med EC-/Maestro- eller kreditkort kommer vi att belasta ditt konto tidigast vid den i Para. 1. fastställda tidpunkten. En godkänd direktbetalning gäller tills vidare för ytterligare beställningar, tills det återkallas.

(3) Du har inte rätt att kvitta mot våra krav, om inte dina påståenden är lagligen fastställda eller obestridda. Du har också rätt att kvitta gentemot våra påståenden om du har klagomål eller motkrav gäller enligt samma avtalsrätt.

(4) Som köpare kan du bara utöva retentionsrätt om din motfordran härrör från samma avtal.

(5) Med valet av betalningsmetod "SEPA Direct Debit" bemyndigar jag betalningsmottagaren att samla in betalningar från mitt konto via autogirering. Samtidigt instruerar jag min bank att lösa in autogirering som dras av betalningsmottagaren från mitt konto.
Obs: Jag kan, inom åtta veckor från debiteringsdagen, kräva en återbetalning av det belopp som debiterats. Då gäller de överenskomna villkoren för mitt kreditinstitut.

§ 7 Egendomsförbehåll

Den levererade varan förblir vår egendom till köppriset har betalats i sin helhet. 

§ 8 Garanti

(1) Vi är ansvariga för defekter av levererade produkter enligt gällande regelverk. Den lagstadgade preskriptionstiden för garantianspråk är två år och börjar med leverans av varan.

(2) .Uppdragstagaren frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för kvaliteten på de av kunden överförda fotona för produktion av vykortet. Kunden är ensam ansvarig för fotokvaliteten, särskilt för pixelupplösningen i färgbilderna som han eller hon måste kontrollera före den kostnadspliktiga beställningen.

(3) .MyPostcard Postkarten App Berlin UG avsäger sig även uttryckligen allt ansvar för eventuella färgskillnader mellan den ursprungliga filen och det av uppdragstagaren tryckta vykortet.

(4) För eventuella fel som orsakas av transporten kan vi inte ta något ansvar.

§ 9 Ansvar

(1) Vi är ansvariga gentemot dig i alla fall av avtalsrättsligt och utomobligatoriskt ansvar för grov vårdslöshet i enlighet med lagstadgade bestämmelser för skador eller onödiga kostnader.

(2) I andra fall är vi ansvariga - såvitt i Para. 3 inte annat avtalats - endast för brott mot avtalsplikt, vilkens uppfyllande i sig möjliggör ett korrekt genomförande av kontraktet och på vars efterlevnad du i allmänhet kan förlita som kund (så kallad kardinal skyldighet), och nämligen begränsat till kompensation för förutsägbara och typiska skador. I alla andra fall är vårt ansvar uteslutet i enlighet med bestämmelsen i Para. 3.

(3) Vårt ansvar för skador till följd av skada på liv, lem eller hälsa, och under produktansvarslagen förblir opåverkade av ovanstående begränsningar och undantag.

§ 10 Upphovsrätt

Du garanterar att tredje parts rättigheter inte kränks av dig genom dina uppladdade bilder och håller oss skadeslösa från alla anspråk som hävdas av rättighetsinnehavare mot oss på grund av det som du har laddat upp. Detsamma gäller om du använder text eller annan media. Uppdragsgivaren ger uppdragstagaren rätt att redigera hans eller hennes data för vykortstjänstens bearbetning och kvalitet och att publicera det önskade vykortet samt att skicka vidare kortet med en av uppdragstagaren vald leverantör och anförtro denne leveransen. Vi förbehåller oss rätten att inte producera eller leverera vykort med innehåll såsom rasistiska, obscena och diskriminerande framställningar, liksom vykort som kränker eller hotar att kränka andras rättigheter enligt vår uppfattning. Vi kommer att informera dig i fall att vi avböjer bearbetning och då under tiden återbetala dig.

§ 11 Tillämplig lag och jurisdiktion

(1) Gäller för lagen i Förbundsrepubliken Tyskland med anslutning till FN:s köprätt. Om du har utfärdat beställningen som konsument, och har din huvudsakliga hemvist i ett annat land vid tidpunkten för din beställning, påverkas inte tillämpningen av tvingande lagar i detta land i enlighet med Artikel 1 Val av tillämplig lag.

(2) Om du är en företagare och har ditt säte i Tyskland vid tidpunkten för beställningen, gäller exklusiv jurisdiktion i vårt säte. Annars gäller de existerande lagbestämmelserna för de lokala och internationella jurisdiktionerna.

Erbjudanden, presenter och mer