HO

Dataskydd

I. Omfattning

Följande integritetspolicy informerar användaren om hur, varför och i vilken omfattning personuppgifter samlas in och används av mypostcard.com GmbH, som är ansvarig leverantör av denna webbplats med undersidor (i fortsättningen "Erbjudandet"). Erbjudandet omfattar framställning och leverans av vykort, som är tryckta med användarens foton.

II.Användarens inmatning av data

II.1.PERSONUPPGIFTER OCH HUR DE ANVÄNDS

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk persons personliga eller faktiska förhållanden. Exempel på sådana uppgifter är namn, e-postadress eller telefonnummer.

I samband med erbjudandet samlas personuppgifter in och används enbart i den mån som det är tillåtet enligt lag eller med användarens samtycke. Detsamma gäller vidarebefordran av personuppgifter.

II.2.COOKIES

Genom att utnyttja erbjudandet tillåter användaren att cookies kan komma att lagras i webbläsaren. Cookies är textfiler som förenklar besök på webbplatsen där inloggningsuppgifter lagras eller registreras beträffande när och hur ofta användaren besökt webbplatsen med erbjudandet. Det är möjligt att avaktivera denna lagring av cookies i alla vanliga webbläsare.

II.3.KONTAKT

Erbjudandet gör det möjligt för användaren att kontakta leverantören. Ett kontaktformulär för detta tillhandahålls på webbplatsen. Man kan även skicka e-post till leverantören. De uppgifter som användaren då lämnar kommer att lagras för att förfrågan och eventuell följande korrespondens ska kunna behandlas.

II.4.BLOGG: KOMMENTARER OCH INLÄGG

Erbjudandet omfattar även en blogg. När användaren publicerar inlägg i bloggen eller kommenterar egna eller andras inlägg, lagrar leverantören användarens IP-adress för att skydda sig mot olagligt innehåll.

II.5.BLOGG: PRENUMERATION PÅ KOMMENTARER

För att berika diskussionen i bloggen kan användare prenumerera på de kommentarer som följer egna kommentarer. För att göra detta anges den egna e-postadressen. För att säkerställa att den e-postadress som angivits verkligen tillhör avsändaren, kommer ett bekräftelsemeddelande att skickas till denna adress. Denna e-post kommer även att innehålla information om hur prenumerationen kan avslutas. För att förebygga eventuella missbruk av e-postadresser lagrar leverantören dessutom IP-adresser och datum för prenumerationer. Den information som är nödvändig för registrering av prenumerationer och för att skicka e-post kommer inte att användas för andra syften eller vidarebefordras till tredje part. Ett samtycke till lagring av denna information kan när som helst återkallas via e-post till leverantören eller med hjälp av en länk i varje e-post med information.

II.6.PRENUMERATION PÅ NYHETSBREV

För att få nyhetsbrev måste användaren ange sin e-postadress. För att säkerställa att den e-postadress som angivits verkligen tillhör avsändaren, kommer ett bekräftelsemeddelande att skickas till denna adress. Detta e-postmeddelande kommer även att innehålla information om hur prenumerationen kan avslutas. För att förebygga eventuellt missbruk av e-postadresser lagrar leverantören dessutom IP-adresser och datum för registrering. Den information som är nödvändig för att registrera och skicka nyhetsbrevet kommer inte att användas för andra syften eller vidarebefordras till tredje part. Ett samtycke till lagring av denna information kan när som helst återkallas via e-post till leverantören eller med hjälp av en länk i varje nyhetsbrev.

II.7.REGISTRERING

Registrering för att nyttja erbjudandet kan ske på den webbsida där erbjudandet finns. De uppgifter som då lämnas kommer att användas för nyttjande av erbjudandet. Uppgifter om vykortens mottagare krävs inte för en registrering. De lagras endast för leveransen och raderas därefter genast. Dessutom används informationen om användaren för att via e-post meddela användaren om ändringar av erbjudandet eller tekniska förändringar. Registreringen omfattar inmatning av följande data:

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress
 • Födelsedatum

Vid registrering kommer dessutom den IP-adress som används och registreringsdatum att lagras för att förebygga missbruk av registreringsfunktionen.

II.7.BESTÄLLNING

Dina personuppgifter krypteras och sänds säkert över nätet med hjälp av SSL (Secure-Socket-Layer). Kreditkortsinformation lagras inte utan samlas in och bearbetas direkt av vår betalningsleverantör. Vi säkrar vår webbplats och övriga system med tekniska och organisatoriska åtgärder för att bekämpa förlust, förstörelse, åtkomst, förändring eller spridning av dina data av obehöriga personer.

III. Besök vår webbplats

Förutom inmatning av personuppgifter kommer leverantören och tredje parter automatiskt att samla upp data . Nyttjande av erbjudandet innefattar interaktion med tredjepartstjänster.

III.1. ÅTKOMSTDATA/SERVER-LOGGFILER

Användarens besök på leverantörens webbplats lagras på en protokoll-fil (s.k. server-loggfil). Dessutom samlar leverantören (eller närmare bestämt hans internetleverantör) följande data vid varje åtkomst till erbjudandet:

 • IP-adress för dator med åtkomst
 • Filnamn
 • Datum och tid för anropet
 • Överförd datamängd
 • Rapport över lyckat anrop
 • Webbläsarens typ och version samt även användarens operativsystem
 • Hänvisningsadress
 • Begärande internetleverantör

Leverantören använder loggdata enbart för verksamhetens statistikanalys, av säkerhetsskäl och för att optimera erbjudandet. Leverantören förbehåller sig rätten att granska loggdata i efterhand om det finns konkreta belägg för skälig misstanke om olaglig användning.

III.2. GOOGLE ANALYTICS

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google") Google Analytics använder så kallade "Cookies", textfiler, som lagras på din dator, och som möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Den information över din användning av denna webbplats som inhämtas från denna cookie överförs i regel till en server hos Google i USA och lagras där. Om IP-anonymiseringen på denna webbplats aktiveras, förkortas din IP-adress av Google inom medlemsländer i EU eller i andra stater som omfattas av EES-avtalet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Google använder denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och för att kunna erbjuda operatören ytterligare tjänster knutna till nyttjandet av webbplatsen och internet. IP-adressen som överförts från din webbläsare genom Google Analytics kommer inte att föras samman med andra data hos Google. Du kan förhindra att cookies lagras genom att ändra en inställning i din webbläsare, men vi vill informera dig om att du då eventuellt inte kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbplats i full omfattning. Du kan dessutom förhindra att Google registrerar och behandlar data som genereras av cookien gällande din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom att ladda ner ett plugin-program för din webbläsare på följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=) och installera det.
Denna webbplats och dess undersidor skickar endast förkortade, alltså anonymiserade IP-adresser till Google.

III.3. FACEBOOK

I erbjudandet används plugin-program från Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Så snart som en av sidorna med erbjudandet, på vilken ett plugin-program installerats, hämtas av användaren, upprättar användarens webbläsare en förbindelse över plugin-programmet till Facebook och hämtar innehåll därifrån. Användaren kan inte påverka på vilket sätt eller hur mycket av innehållet som visas av plugin-programmet.

Användaren kan inte heller påverka vilken information eller hur mycket information Facebook samlar in från användaren. Men genom plugin-programmet får Facebook information om att användaren har hämtat erbjudandet. Om användaren inte har loggat ut sig efter sitt senaste besök på Facebook, kan Facebook lägga till nyttjandet av erbjudandet på användarens Facebook-konto. Interaktion med plugin-programmet (t.ex. användning av gilla-knappar) lagras av Facebook. Facebook lagrar även (anonymiserade) IP-adresser för användare av erbjudandet som inte är registrerade hos Facebook. All denna påverkan från Facebook kan blockeras med tilläggsprogram, vilka kan laddas ner gratis för alla webbläsare.

III.4. TWITTER

I erbjudandet används plugin-program från Twitter (Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Så snart som en av sidorna med erbjudandet, på vilken ett plugin-program installerats, hämtas av användaren, upprättar användarens webbläsare en förbindelse över plugin-programmet till Twitter och hämtar innehåll därifrån. Användaren kan inte påverka på vilket sätt eller hur mycket av innehållet som visas av plugin-programmet.

Användaren kan inte heller påverka vilken information eller hur mycket information Twitter samlar in från användaren. Twitter samlar in användarens IP-adress och erbjudandets adress, där plugin-programmet är installerat, efter egen information.

III.5. HOTJAR

För att göra våra tjänster ännu mer kundanpassade, enkla och lätta att förstå, använder vi tjänster hos Hotjar. Hotjar analyserar användaraktiviteter på vår webbplats och ger oss viktig återkoppling beträffande dessa. Inom ramen för dessa samlas följande data in och analyseras. Informationen är krypterad med HTTPS.

 • Enhetsspecifika data
  • IP-adress (anonymiserad);
  • Webbläsarfönstrets upplösning;
  • Typ av webbläsare;
  • Geografiska data (Land);
  • Webbläsarspråk.
 • Loggdata
  • Senast besökta domän (när du kommit via en länk på en av våra sidor)
  • Besökta sidor (inom ramen för vår webbplats);
  • Geografiska data (Land);
  • Webbläsarspråk;
  • Datum, tid och längden på din vistelse på vår webbplats.
Om du vill kan du när som helst, med endast ett klick protestera mot att dessa data samlas in. Du hittar mer information om detta direkt på leverantörens webbplats under https://www.hotjar.com/opt-out. På webbplatsen hittar du dessutom leverantörens integritetspolicy under https://www.hotjar.com/privacy.

III.6. INTEGRATION AV INNEHÅLL OCH TJÄNSTER MED TREDJE PART

För att förbättra erbjudandet kan det vara smart att integrera innehåll från tredje part i erbjudandet. Här avses i första hand foton från Flickr och Instagram, videor från Youtube och kartor från Google Maps. För att kunna hämta innehåll från tredjepartsleverantörens server, måste användarens IP-adress skickas till denne. Leverantören strävar efter att endast använda innehåll från tredje part som lagrar IP-adressen enbart för att leverera innehåll och inte i andra syften.

III.7. ANSLUTNING AV TJÄNSTER OCH INNEHÅLL AV ANDRA TREDJE PARTER

För att kunna expandera erbjudandet kan det vara användbart att innehåll från tredje part inkluderas i erbjudandet. Speciellt kan bilder av Flickr och Instagram, videoklipp från Youtube och kartor över Google Maps övervägas. Om du vill ladda innehållet från tredjepartsservrar måste du överföra användarens IP-adress till den. Leverantören gör sitt yttersta för att använda endast tredje parts innehåll, som endast lagrar IP-adressen för innehållets leverans, men inte för ytterligare ändamål.

IV. Informationsrätt

Användaren kan i skälig omfattning kostnadsfritt begära information från leverantören om vilka personuppgifter som sparats om honom/henne.

V. Ändring, korrigering och uppdatering, återkallande

Användaren har rätt att begära korrigering och uppdatering av sina uppgifter, om han/hon inte själv kan göra detta. Dessutom kan användaren låta spärra och radera sina personuppgifter, om leverantören inte har en lagstadgad skyldighet att lagra dem. Radering av uppgifterna sker även när en användare återkallar sitt samtycke till lagring, eller när lagringen inte längre är tillåten enligt lag. Det samtycke till insamling, behandling eller användning av personuppgifter som användaren en gång har givit, kan användaren när som helst återkalla för all framtid via e-post till följande adress: info@mypostcard.com

Vår vykortsapp. Var som helst, när som helst.

Gratis i App Store och på Google Play. Mer än 1 000 000 nedladdningar!

4,7 av 5 – baserat på 10.000+ omdömen

Erbjudanden, presenter och mer