Dataskyddspolicy för tjänster från MyPostcard.com GmbH

Med denna dataskyddspolicy åtar vi, MyPostcard.com GmbH, Hohenzollerndamm 3, 10717 Berlin (nedan "MyPostcard" eller "vi") oss att informera dig om alla dataskyddsaspekter av erbjudandet på webbplatsen mypostcard.com ("Webbplats") och vår mobilapp ("App") (kollektivt "Tjänsterna"). Vi samlar in, behandlar och använder din personliga data endast i enlighet med följande dataskyddspolicy. Personlig data i denna mening är alla individuella detaljer om personliga eller faktiska omständigheter för en specifik eller identifierbar fysisk person, till exempel ditt namn, telefonnummer, adress och all annan information du tillhandahåller oss när du registrerar dig, använder våra tjänster eller kontaktar oss ("Personlig Information").

I.              Ansvar för databehandling

MyPostcard ansvarar för databehandling i enlighet med Artikel 4 nr 7 i EU-förordningen 2016/679 ("GDPR").

II.             Insamling och lagring av personlig data och arten och syftet med användningen

1.    Behandling av data för användning av våra tjänster

Om du öppnar webbplatsen via din webbläsare eller appen via din mobila enhet så samlar vi bara in personlig data som din webbläsare eller mobila enhet automatiskt överför för att du ska kunna besöka vår webbplats eller app och för att säkerställa stabiliteten och säkerheten. Detta kan vara:

 • din IP-adress,
 • din enhetsidentifierare, dvs. terminalens unika nummer,
 • innehåll, datum och tid för begäran,
 • tidszonen för den begärande datorn eller mobilterminalen,
 • webbplatsen från vilken begäran vidarebefordrades,
 • den begärda sidan,
 • http-statuskoden,
 • den överförda datamängden,
 • webbläsar-ID,
 • ditt operativsystem,
 • språk och webbläsarversion samt
 • mobil enhetsidentifierare (IDFA, IDFV och AAID).
Behandlingen av denna data syftar till
 • Behandlingen av denna data syftar till
 • att säkerställa en smidig anslutning till webbplatsen,
 • visning av våra tjänster och produkter,
 • användbarheten hos våra tjänster,
 • utvärdering och systemsäkerhet och stabilitet samt
Den rättsliga grunden för denna behandling av din personliga data är Artikel 6 (1) mening 1 lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse för ovannämnda syften med datainsamling följer.

2.    Behandling av data vid användning av kontaktformuläret

Vi erbjuder dig möjligheten att kontakta oss via ett formulär som finns på webbplatsen. För att använda formuläret måste du ange ditt namn och en giltig e-postadress. Behandlingen av denna data tjänar vårt berättigade intresse av att besvara dina kontaktförfrågningar korrekt och är därför baserat på Art. 6 para. 1 mening 1 lit. f GDPR

3.    Behandling av uppgifter för användning av våra tjänster och köp av våra produkter

Om du vill använda våra tjänster och produkter så kan du vid olika tillfällen bli ombedd att tillhandahålla oss personuppgifter, t.ex.

 • hennes namn,
 • ditt födelsedatum,
 • din adress,
 • din e-postadress,
 • ditt telefonnummer eller mobilnummer,
 • foton och
 • betalningsinformation.
I våra tjänster erbjuder vi dig också möjligheten att skapa en adressbok. I denna adressbok kan du få tillgång till kontakter som du redan har skickat vykort och gratulationskort till via våra tjänster. Du kan också lägga till kontakter manuellt och spara dem i din adressbok. Vi erbjuder dig också möjligheten att automatiskt lägga till kontakter från de kontakter som finns lagrade på din enhet och spara dem i din adressbok i vår app. Om du vill använda dig av detta alternativ så behöver vi ditt samtycke, som du kan lämna via den relevanta dialogrutan i appen och genom att aktivt bevilja åtkomstbehörighet i din enhets inställningar. Endast med ditt samtycke får vi tillstånd att tillgå kontakter på din enhet och spara dem i din adressbok i vår app. I detta fall lagras namn/förnamn, adress samt – men endast i den mån du själv har sparat detta med dina kontakter – födelsedatum och e-postadress i adressboken i appen. Du kan också redigera denna information i din adressbok och till exempel korrigera/lägga till adressen eller korrigera eller ta bort födelsedatum och e-postadress.

Dina personuppgifter behandlas av oss för följande ändamål och är nödvändiga för dessa:

 • enligt art. 6 para. 1 p. 1 lit. b GDPR för att uppfylla avtalsförpliktelser eller för att utföra åtgärder före avtalstillfället: för att behandla dina köp, behandla dina betalningar och för att kunna erbjuda dig kundservice, korrespondera med dig, behandla krav från dig eller från oss, säkerställa den tekniska administrationen av vår webbplats och för att hantera våra kunduppgifter;
 • I enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 lit. c GDPR på grundval av rättsliga krav eller i enlighet med art. 6 par. 1 mening 1 lit. e GDPR i allmänhetens intresse: för att skydda dig och oss (inklusive våra närstående företag) mot bedrägerier;
 • i enlighet med art. 6 par. 1 mening 1 lit. a GDPR på grundval av ditt samtycke, i den mån du har gett oss tillstånd att få tillgång till kontakter (efternamn, förnamn, adress och, i förekommande fall, födelsedatum och e-postadress) på din slutenhet för att kunna spara dem i din adressbok i appen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att återkalla tillståndet att få tillgång till sparade kontakter i inställningarna på din enhet;
 • I enlighet med artikel 1.1 i förordning (EG) nr 1493/1999. 6 para. 1 mening 1 lit. a GDPR på grundval av ditt samtycke till att ta emot push-notiser på din enhet för att påminna dig om dina kontaktpersoners kommande födelsedagar. I den mån du har lagt till födelsedatumet för dina kontakter i din adressbok i appen eller detta har överförts till din adressbok inom ramen för åtkomst till dina kontakter med ditt samtycke i enlighet med ovan, kommer vi att skicka push-notiser till dig på din enhet för att påminna dig om kommande födelsedagar för dina kontakter i adressboken, men endast i den mån du uttryckligen har gett ditt samtycke till att ta emot sådana push-notiser. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avaktivera push-notiserna i appen;
 • I enlighet med art. 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR på grundval av vårt legitima intresse att skicka påminnelser om kommande födelsedagar via e-post. I den mån du har lagt till födelsedatumet för dina kontakter i din adressbok i appen eller detta har överförts till din adressbok i samband med åtkomst till dina kontakter med ditt samtycke i enlighet med ovan, kommer vi att påminna dig om dina kontaktpersoners kommande födelsedagar via e-post. Vi har ett legitimt intresse av att göra befintliga kunder uppmärksamma på vår tjänst med gratulationskort och vykort genom att skicka dem påminnelser om deras kontaktpersoners kommande födelsedagar. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter för att skicka påminnelserna via e-post, t.ex. genom att avregistrera dig från dessa påminnelser genom att klicka på länken för avregistrering som finns i varje sådant e-postmeddelande.

Obs: Om du är mottagare av ett vykort eller gratulationskort som skickats av en av våra kunder så informerar vi dig om behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de rättsliga bestämmelserna (artikel 14 i GDPR) i en separat dataskyddsdeklaration. Du hittar den här.

III.             Utlämnande av din data till behandlare och tredje parter

För att behandla din data använder vi specialiserade externa tjänsteleverantörer som betalningstjänstleverantörer, serverhanteringsleverantörer, IT-tjänsteleverantörer, marknadsföringsleverantörer, leverantörer av e-handels-/webbshopprogramvara, digitala supportsystem, leverantörer av lösningar för marknadsföringsautomatisering och leverantörer av webbanalysverktyg, etc.. Dessa är noga utvalda och beställda av oss, är bundna av våra instruktioner och kontrolleras regelbundet. Vidare, vi kan vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part (t.ex. fraktbolag, samarbetspartners etc.) om detta är nödvändigt för genomförandet av ett avtal som slutits med dig enligt Art. 6 para. 1 mening 1 lit. b eller för att skydda våra legitima intressen enligt Art. 6 para. 1 mening 1 lit. f GDPR krävs. Slutligen överför vi din information till vårt dotterbolag, MyPostcard.com Inc., 433 Broadway, 2nd Floor, 10013 NY, New York, USA, i den utsträckning som är nödvändig för att skydda våra legitima intressen i enlighet med Art. 6 para. 1 mening 1 lit. 1 GDPR krävs. Dessa intressen inkluderar i synnerhet supporttjänster i samband med behandling av din beställning, kundsupport och garanti för smidig affärsverksamhet. För övrigt kommer dina personliga data endast att vidarebefordras till tredje part om du tidigare har samtyckt och skickat in den i enlighet med Art. 6 para. 1 skickat. 1 lit. a GDPR eller ett lagligt tillstånd i enlighet med Art. 6 para. 1 mening 1 lit. c GDPR finns.

IV.             Överföring av personlig data utomlands

I den mån vi överför personlig data till länder utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet säkerställer vi att mottagaren av denna data garanterar en adekvat nivå av dataskydd i enlighet med Art. 45 GDPR. I avsaknad av ett adekvat avtal kommer MyPostcard att se till att mottagarna av denna data har lämnat lämpliga garantier i enlighet med Art. 46 GDPR och i synnerhet använda Europeiska unionens standardavtal för överföring av data till andra EU-länder, i dess ändrade lydelse.

V.             Användning av cookies

MyPostcard använder så kallade "cookies" på webbplatsen, dvs mindre filer med textinformation lagrad på din hårddisk medan erbjudandet hämtas ("Cookies"). Bitar med information lagras i cookien, var och en resulterar i samband med den specifika terminal som används. Detta betyder dock inte att vi omedelbart får dina identitetsuppgifter. Å ena sidan använder vi cookies för att göra navigering och användning av vår webbplats så användarvänlig som möjligt. Vi behöver dessa cookies för att identifiera och auktorisera dig efter att du har loggat in under ditt besök. Dessa cookies raderas automatiskt från din hårddisk efter att webbläsarsessionen har avslutats (sessionscookies). Vi använder även cookies som finns kvar på din hårddisk under en viss period efter webbläsarsessionen (persistent cookies). Dessa cookies gör det lättare för dig att använda vår webbplats och våra tjänster och produkter, till exempel genom att spara vissa ifyllningsalternativ och inställningar på ett sådant sätt att du inte ständigt behöver upprepa dem. Dessutom möjliggör dessa cookies oss att statistiskt registrera användningen av vår webbplats, optimera vårt erbjudande och göra våra webbplatser och våra erbjudanden mer personliga för dig (se även avsnitt VII i denna dataskyddspolicy). Persistent cookies lagras på din hårddisk och raderas av webbläsaren efter en viss tid, tiden kan variera beroende på cookien. Cookies kan också vara tredjepartscookies eftersom vi använder annonsörer för att göra interneterbjudandet och webbplatsen mer intressant för dig (se även avsnitt VII i denna dataskyddspolicy). Med undantag för nödvändiga cookies, som krävs för att driva våra tjänster, använder vi endast cookies för annons- och analysändamål, detta beskrivs mer detaljerat i Avsnitt VII nedan. För att vara specifik, endast med ditt föregående och uttryckliga samtycke (Art. 6 Para. 1 S.1 lit a GDPR). När du besöker vår webbplats för första gången kommer vi att informera dig om användningen av cookies i vår cookie-banner, där du frivilligt kan ge ditt samtycke till onödiga cookies eller välja ett individuellt urval. I Avsnitt VII. nedan hittar du en lista över de analys- och spårningstjänster som används på vår webbplats eller i vår app. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och förhindra att cookies används i framtiden genom att klicka på ‘Cookie-inställningar’ i sidfoten på vår webbplats och därefter ändra dina individuella inställningar efter behov och/eller genom att radera cookies och vägra att acceptera cookies i webbläsarens inställningar. Du kan också ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåter cookies i enskilda fall, accepterar cookies i vissa fall eller i allmänhet utesluter dem och aktiverar automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. I det här fallet kanske du inte kan utnyttja alla fördelar med våra tjänster. Instruktioner för att göra sådana ändringar hittas på www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

VI.             Användning av Mobil Enhetsidentifierare (IDFA, IDFV och AAID)

Vi använder så kallade “Mobila Enhetsidentifierare” i vår app. Dessa är unika, men icke-personliga och icke-permanenta identifieringsnummer för en specifik enhet som tillhandahålls av iOS eller Android. Data som samlas in via Mobila Enhetsidentifierare är inte länkad till någon annan enhetsrelaterad information. Vi använder mobila enhetsidentifierare för att erbjuda dig personliga annonser och för att utvärdera din användning. Om du aktiverar alternativet “Ingen annonsspårning” i iOS- eller Android-inställningarna under “Dataskydd” - “Annonsering”, kan vi endast vidta följande åtgärder: Mätning av din interaktion med banners genom att räkna antalet gånger en banner visades utan att den klickades på (“frekvensbegränsning”), klickfrekvens, bestämning av unik användning (“unik användare”) samt säkerhetsåtgärder, bedrägeriförebyggande och feleliminering. Du kan när som helst radera respektive Mobila Enhetsidentifierare i enhetsinställningarna ("Återställ Annons-ID"). En ny Mobil Enhetsidentifierare kommer då att skapas som inte kommer att slås samman med tidigare insamlad data. Vi vill påpeka att du kanske inte kan använda alla funktioner i vår app om du begränsar användningen för respektive mobil enhetsidentifierare.

1.    Google Analytics

För att anpassa och kontinuerligt optimera våra sidor använder vi Google Analytics, en annonstjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användarprofiler och cookies (se avsnitt V i denna dataskyddspolicy) används. Informationen som genereras av cookien om din användning av våra tjänster (t.ex. din IP-adress, webbläsartyp/version, operativsystem, referens-URL, tidpunkt för serverförfrågan) överförs till en Google-server i USA och lagras där. På vår webbplats och app kommer din IP-adress dock att förkortas av Google i förväg inom EU:s medlemsstater eller andra parter enligt avtalet under europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information för vår räkning för att utvärdera din användning av våra tjänster, för att sammanställa rapporter om webbplatsen och app-aktiviteter åt oss och för att ge oss andra tjänster relaterade till webbplats- och app-användning och internetanvändning. Denna information kan också överföras till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter i ordern. Google slår inte ihop din IP-adress med annan Google-data. Observera dock att vi, utifrån vårt nuvarande kunskapsläge, inte kan utesluta att data från Google i USA kan länkas till annan användardata som sökhistorik, personliga konton, användningsdata från andra enheter och annan befintlig användardata som Google har tillgång till. Du kan förhindra lagring av cookies genom en motsvarande inställning i din webbläsare. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som är relaterad till din användning av våra tjänster (inklusive din IP-adress) och behandling av denna data av Google genom att ladda ner och installera webbläsar-plug-in som finns tillgängligt via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv. För mer information om dataskydd relaterat till Google Analytics, se följande länk i Google Analytics Hjälpcenter: https://google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

2.    Konverteringsspårning i Google Ads

För att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och utvärdera den i syfte att optimera vår webbplats använder vi också Googles konverteringsspårning. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google placerar en cookie på din dator (se avsnitt V i denna dataskyddspolicy) om du har hamnat på vår webbplats via en Google-annons. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om du besöker en av våra sidor och cookien inte har löpt ut ännu kan vi och Google känna igen att du har klickat på annonsen och omdirigerats till vår webbplats. Varje Ads-kund får en unik cookie, så att cookies inte spåras via Ads-kunders webbplatser. Informationen om din användning av våra tjänster som genereras av konverteringscookien, inklusive din IP-adress, överförs till och lagras av Google på servrar i USA. På vår webbplats och app kommer din IP-adress dock att förkortas av Google i förväg inom EU:s medlemsstater eller andra parter enligt europeiska ekonomiska samarbetsområdets avtal. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information å våra vägnar för att skapa besökarstatistik för vår webbplats. Denna besöksstatistik används av oss för att bestämma det totala antalet användare som har skickats till oss via Ads-annonser och för att därmed optimera våra Ads-annonser. Denna information kan också överföras till tredje part om dettta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter i ordern. Varken vi eller någon annan Google Ads-annonsör tar emot information från Google som personligen kan identifiera dig. Du kan förhindra lagring av cookies genom en motsvarande inställning i din webbläsare; Vi påpekar dock att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner i våra tjänster till fullo. Du kan också invända mot Googles intressebaserade annonser. För att göra detta måste du gå till länken www.google.com/settings/ads från varje webbläsare du använder och ställa in önskade inställningar där. Mer information om Googles integritetspolicy finns på följande länkar: https://google.com/intl/en/policies/privacy och https://www.google.com/privacy/ads/.

3.    Google Tag Manager

Vi använder även Google Tag Manager. Med denna tjänst kan webbplatstaggar hanteras via ett enda gränssnitt. Taggar är små kodelement som bland annat syftar till att mäta trafik och besökarbeteende. Google Tag Manager implementerar endast taggar. Som ett resultat används inga cookies och därför samlas ingen personlig data in. Google Tag Manager utlöser andra taggar som kan samla in data. Google Tag Manager har dock inte tillgång till denna data. Om den inaktiveras på domän- eller cookie-nivå, gäller den för alla spårningstaggar så länge de är implementerade med Google Tag Manager.

4.    Pinterest Konverteringsspårning

Vi använder Remarketing-funktionen som tillhandahålls av Pinterest Inc., 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103, USA, som erbjuds och drivs som ("Pinterest"). Med funktionen Pinterest Remarketing kan vi engagera dig i Pinterest-plattformsannonser som är baserade på dina intressen. För detta använder Pinterest så kallade "taggar". Genom denna tagg registreras webbplatsbesök och data om användning av webbplatsen i en icke-personlig form. Om du besöker Pinterest nedan så visas annonser som är baserade på dina intressen. Pinterest får därmed et al. informationen från din webbläsare som vår webbplats fick från din enhet. Vi påpekar att vi inte har något inflytande över omfattningen av denna överförda data och den vidare användningen av Pinterest och informerar dig därför enligt vår kunskap: Genom att inkludera taggar får Pinterest informationen om att du har öppnat motsvarande webbplats för vår internetnärvaro. Om du är registrerad hos en Pinterest-tjänst kan Pinterest koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Pinterest eller inte har loggat in, finns det en möjlighet att leverantören kan upptäcka och lagra din IP-adress och andra identifierande funktioner. Informationen om din användning av våra tjänster som genereras av taggarna överförs till och lagras av en server tillhörande Pinterest i USA. Pinterest stöder alternativet Do Not Track (DNT). Alternativt kan du inaktivera användningen av cookies för intressebaserad annonsering via Network Initiative genom att följa instruktionerna på https://networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. För mer information om Pinterest Remarketing och Pinterests integritetspolicy, besök https://policy.pinterest.com/privacy-policy.

5.    Reddit Konverteringsspårning

Vår webbplats använder även "Reddit Conversion Pixel”, en analystjänst från Reddit Inc., 520 Third Street, Suite 305, San Francisco, CA 94107, USA ("Reddit"). För detta verktyg är så kallade spårningspixlar integrerade på våra sidor. När du besöker våra sidor upprättar denna spårningspixel en direkt anslutning mellan din webbläsare och Reddit-servern. Reddit får därmed et al. informationen från din webbläsare som vår webbplats fick från din enhet. Vi påpekar att vi inte har något inflytande över omfattningen av denna överförda data och den vidare användningen av Reddit och informerar dig därför enligt vår kunskap: Genom användning av Reddit-konverteringspixlar får Reddit informationen om att du har besökt motsvarande webbplats för vår internetnärvaro eller har klickat på en annons från oss. Om du är registrerad hos en Reddit-tjänst kan Reddit koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Reddit eller inte har loggat in, finns det en chans att leverantören upptäcker och lagrar din IP-adress och andra identifierande funktioner. För mer information om sekretess och hur det fungerar, besök https://www.redditinc.com/policies/privacy-policy.

6.    Facebook Annonsspårning

Vi använder också Facebooks remarketing-funktion "Custom Audiences", 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, ("Facebook"). Som ett resultat kan användare av vår webbplats visas intressebaserade annonser ("Facebook Ads") som en del av sitt besök på det sociala nätverket Facebook eller andra webbplatser som också använder processen. För denna marknadsföringsfunktion använder vi "Facebook pixels" på våra webbplatser, det vill säga att så kallade spårningspixlar är integrerade på våra sidor. När du besöker våra sidor upprättar spårningspixeln en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern. Detta ger Facebook et al. informationen från din webbläsare som vår webbplats hämtade från din enhet. Vi påpekar att vi inte har något inflytande över omfattningen av data som överförs och den vidare användningen av Facebook och informerar dig därför enligt vår kunskap: Genom integreringen av Facebook Custom Audiences får Facebook informationen om att du har besökt motsvarande webbplats för vår internetnärvaro eller har klickat på en annons från oss. Om du är registrerad med en Facebook-tjänst kan Facebook tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad på Facebook eller inte har loggat in, finns det en chans att leverantören kommer att ta reda på och lagra din IP-adress och andra identifierande funktioner. Du kan när som helst i framtiden invända mot användningen av Facebook Custom Audiences via https://www.facebook.com/settings/?tab=ads and https://www.youronlinechoices.com/preferencemanagement/. För mer information om sekretess och dina relaterade alternativ, besök https://www.facebook.com/settings/?tab=ads and https://www.facebook.com/about/privacy.

7.    Bing Annonsspårning

Vi använder Microsoft Bing Ads online-annonseringsprogram som tillhandahålls av Microsoft Online Inc., 6100 Neil Road, Reno, NV 89511 USA ("Microsoft"). Denna teknik kommer att omdirigera användare som redan har besökt våra webbplatser genom riktad annonsering på Microsoft Partner Network-sidorna och Microsofts sökresultatsidor. Annonserna visas genom användning av cookies (se avsnitt V i denna dataskyddspolicy), med hjälp av vilket användarens beteende vid besök på webbplatsen kan analyseras och därefter användas för riktad och intressebaserad annonsering. Informationen som samlas in överförs till Microsofts servrar i USA. Dessutom kan Microsoft genom spårning över flera enheter spåra ditt användningsbeteende på flera av dina elektroniska enheter, så att de kan visa personlig annonsering på Microsofts webbplatser och appar. Du kan inaktivera detta beteende på http://choice.microsoft.com/sv-sv/opt-out. Du kan förhindra insamling av data som genereras av cookien och är relaterad till din användning av webbplatsen samt behandlingen av denna data genom att inaktivera inställningen av cookies. Detta kan begränsa webbplatsens funktionalitet. Mer information om integritet hos Microsoft finns på https://privacy.microsoft.com/sv-sv/privacystatement.

8.    Twitter Konverteringsspårning

Vi använder en tjänst från det sociala nätverket Twitter (Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) på vår webbplats för att placera målgruppsbaserad online-annonsering och för konverteringsspårning. Vi har implementerat en Twitter-tagg på vår webbplats för detta ändamål. På grund av denna tagg, när du besöker webbplatsen, upprättas en direkt anslutning till Twitter-servrarna och det faktum att du har besökt vår webbplats samt data om din användning av vår webbplats registreras och överförs. På detta sätt kan vi, baserat på dina tidigare sidvisningar och aktiviteter, placera riktade annonser på Twitter som kan vara av intresse för dig (remarketing). Den data som behandlas av Twitter tillåter oss inte att identifiera dig personligen. Vi länkar inte denna pseudonyma information till någon annan information om dig. Om du är registrerad hos en Twitter-tjänst kan Twitter tilldela ditt konto ditt besök på vår webbplats. Även om du inte är registrerad på Twitter eller inte har loggat in, finns det en möjlighet att leverantören kommer att kunna ta reda på och spara din IP-adress och andra identifieringsfunktioner. Informationen om din användning av våra tjänster som genereras av taggarna överförs till en Twitter-server i USA och lagras där. Du hittar mer information här: https://help.twitter.com/sv/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads. Du kan inaktivera insamling av data från Twitter på följande adress: https://twitter.com/settings/account/personalization.

9.    Apple Search Ads

Vi använder marknadsföringstjänsten Apple Search Ads, en tjänst som tillhandahålls av Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, Kalifornien, USA, 95014. Apple Search Ads är en tjänst som visar annonser för vår app i Apple App Store. Vi använder denna tjänst för att visa riktade annonser för vissa kundsegment i App Store, d.v.s. för personer med liknande egenskaper, där Apple garanterar att inriktning inte utförs individuellt för en kund. För att bestämma ett kundsegment - var och en bestående av minst 5 000 Apple-kunder - använder Apple din Apple-kontodata, App Store-data (sökhistorik, nedladdningar och surfaktiviteter i App Store), data från apptransaktioner (köp i appen, nedladdade appar) och sammanhangsinformation (enhetstyp, iOS-version samt tid, plats och specifik sökning). Vi får ingen personlig information från dig via annonserna i App Store, endast aggregerad information om klick och konverteringar i form av registreringar (t.ex. nedladdningar av vår app). Apple följer/spårar inte personer som en del av Apple Search Ads, vilket innebär att Apple inte associerar användardata eller enhetsdata från Apple-appar med användardata eller enhetsdata som samlats in av tredje part för att rikta in eller mäta reklamåtgärder. Du hittar Apple Search Ads integritetspolicy på https://searchads.apple.com/sv/privacy/. Du kan ändra dina inställningar för personlig annonsering i Apple App Store på https://support.apple.com/sv-sv/HT202074 eller inaktivera personlig annonsering när som helst.

10.    Hotjar

Vi använder också Hotjar Ltds webbanalystjänst Hotjar Ltd, Level 2, St Julian's Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa ("Hotjar") för att bättre förstå dina användningsmönster och optimera våra tjänster i enlighet därmed. Hotjar använder i synnerhet cookies (se avsnitt V i denna dataskyddspolicy) för att samla in information om användarnas beteende och användarenheter (särskilt en enhets IP-adress, skärmstorlek, enhetstyp, webbläsarinformation, geografisk information och önskat språk som används för att visa vår webbplats). Hotjar lagrar denna data i en pseudonym användarprofil. Varken Hotjar eller vi kommer att använda denna information för att identifiera dig. Inte heller Hotjar eller vi slår samman uppgifterna med annan data om enskilda användare. Du kan när som helst invända mot skapandet av användarprofiler, lagring av data om din användning av vår webbplats av Hotjar och användning av spårningscookies av Hotjar på andra webbplatser på följande länk: https://www.hotjar.com/opt-out. Mer information om Hotjars sekretess finns på https://www.hotjar.com/privacy.

11.    Användning av Teknik från Branch Metrics, Inc. i vår App

Våra webbplatser använder också Branch.io-appanalystjänsten Branch Metrics, Inc., 1400 Seaport Blvd, Building B, 2nd Floor, Redwood City, CA 94063, USA ("Branch") för att analysera appanvändning. När du använder appen samlar Branch för vår räkning in installations- och användningsdata. Vi använder denna information för att förstå hur du interagerar med vår app. Branch använder ditt IDFA- eller Android-ID samt din IP- eller Mac-adress. Det är inte möjligt att identifiera din person. Analyserna används uteslutande för våra egna marknadsundersökningar samt för optimering och behovsbaserad design av vår app. Informationen som samlas in överförs till Branch-servrar i USA. Du kan när som helst invända mot användningen av Branch genom att ställa in reglaget för anonym statistik i appen under "Inställningar". För mer information om Branchs sekretess, besök följande länk: https://branch.io/policies/#privacy. Du kan inaktivera insamling av data från Branch när som helst på https://branch.app.link/optout eller ändra dina inställningar.

12.    Användning av Google Analytics för Firebase och Crashlytics i vår app

Vår app använder också Google Firebase-teknik från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Firebase är en del av Google Cloud-plattformen och erbjuder följande tjänster utöver en realtidsdatabas: Firebase Analytics låter dig analysera användningen av vårt erbjudande. Denna information om användningen av vår app samlas in, överförs till Google och lagras där. Google använder enhetens annons-ID. Google kommer att använda den information som tillhandahålls för att anonymt utvärdera användningen av vår app och för att ge oss andra tjänster relaterade till användningen av appar. I Enhetsinställningar kan du begränsa användningen av annons-ID (iOS: Sekretess / Annonsering / Ingen Annonsspårning, Android: Konto / Google / Visa). Firebase Cloud Messaging används för att leverera push-meddelanden eller så kallade in-app-meddelanden (meddelanden som bara visas inuti appen). I det här fallet tilldelas mobilterminalen en pseudonymiserad push-referens, som fungerar som destination för push-meddelanden eller meddelanden i appen. Push-meddelanden kan när som helst inaktiveras och återaktiveras i den mobila enhetens inställningar. Google Firebase använder servrar som finns i EU för dessa tjänster när det är möjligt. Det kan dock inte uteslutas att data också kommer att överföras till USA. Mer information om Googles integritetspolicy finns på följande länk: https://policies.google.com/privacy/update?hl=sv.
Vi använder också Google Firebase-tjänsten Crashlytics i vår app. Med hjälp av det här verktyget kan analys av kraschade appar utföras – för att vi ska kunna reagera snabbare på fel och buggar och kontinuerligt förbättra stabiliteten i vår app. Endast aggregerad och anonymiserad data överförs till Firebase i form av kraschrapporter i realtid med information om koder och enhetsinformation - aldrig personlig data.

13.    Amplitude

Vi använder den analytiska tjänsten, “Amplitude”, Amplitude, Inc., 631 Howard Street, San Francisco, Kalifornien 94105, USA. Amplitude gör det möjligt för oss att bättre förstå och optimera användarnas beteende. Som ett resultat kan tekniska fel åtgärdas snabbare och potential för målgruppsorienterad förbättring identifieras. För detta ändamål lagrar Amplitude användningsdata som enhet och webbläsartyp som användaren använder, knappklickbeteende och förekomst av inmatningsfel. Amplitude-behandling är begränsad till pseudonyma personuppgifter. Mer information finns i Amplitudes integritetspolicy: https://amplitude.com/privacy

14.    Leanplum

I samband med vår app använder vi Leanplum, en tjänst från Leanplum Inc. som har sitt europeiska huvudkontor på TOO Herengracht 280, 1016 BX Amsterdam, Nederländerna. Leanplum hjälper till att bygga långsiktiga och hållbara kundrelationer. Leanplum fokuserar på en personlig kundmetod och dataanalys för att göra detta. Vi använder också Leanplum för A / B -test. Användarvänligheten i vår app testas genom att visa våra användare, vilka vi delar in i segment, olika variationer (t.ex. funktioner) i appen och genom användarnas interaktion med variationerna kan vi förstå vilken variant inom appen som tas emot bäst av användarna. Denna insamlade data behandlas pseudonymiserad, IP-adresser raderas efter insamlingen och data är endast länkad till din personliga data hos oss internt när du har loggat in på appen. Information om användning av vår app överförs till Leanplums servrar i USA. För mer information om sekretess, vänligen se Leanplums integritetspolicy: https://www.leanplum.com/privacy/

15.    Användning av SalesViewer® -teknik

SalesViewer® -teknik från SalesViewer® GmbH används på denna webbplats för att samla in och lagra data om ditt samtycke (Artikel 6 (1) (1) (a) GDPR) baserat på webbplatsens operatörs berättigade intressen (Artikel 6 (1) (f) GDPR) för marknadsföring, marknadsundersökningar och optimeringsändamål. En JavaScript-baserad kod som samlar in och använder företagsrelaterad data används för detta ändamål. Data som samlas in med denna teknik är krypterad med en icke-beräkningsbar envägsfunktion (så kallad hashing). Denna data pseudonymiseras omedelbart och används inte för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats. Den data som lagras i Salesviewer-sammanhang kommer att raderas så snart den inte längre behövs för det avsedda ändamålet och borttagningen inte strider mot några lagstadgade lagringskrav. Insamling och lagring av data kan när som helst invändas mot för framtiden genom att klicka på denna länk https://www.salesviewer.com/opt-out för att förhindra framtida insamling av SalesViewer® på denna webbplats. En opt-out-cookie för denna webbplats lagras på din enhet. Om du raderar dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på den här länken igen.

VII.             Användning av sociala plug-ins

Vi använder så kallade sociala plug-ins för sociala nätverk (t.ex. Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter och Tumblr) på vår webbplats (Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter och Tumblr, tillsammans "sociala nätverk" och motsvarande plug-ins "plug-ins"). Genom dessa plug-ins erbjuder vi dig möjligheten att interagera med sociala nätverk och andra användare så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig, samtidigt som vi ger oss själva möjligheten att göra vårt företag mer känt. Den rättsliga grunden för användningen av sociala plug-ins är Art. 6 (1) mening 1 lit. f GDPR. Ansvaret för den sekretessöverensstämmande verksamheten garanteras av respektive leverantör. Vi använder plug-ins från Facebook-nätverket, till exempel knappen "Gilla". Dessa plug-ins erbjuds och drivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook") och är tydligt märkta med Facebook-logotypen. Vi använder också Instagram-plug-ins som drivs av Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram") och är märkta med Instagram-logotypen. Vi använder också plug-ins från YouTube-nätverket, som tillhör Google Inc., San Bruno, Kalifornien, USA ("YouTube") och känns igen av YouTube-logotypen. Vi använder också plug-ins från Pinterest-nätverket, som erbjuds och drivs av Pinterest Inc., 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103, USA ("Pinterest") och är markerade med "pin-it" -knappen. Slutligen ingår Twitters plug-ins, som erbjuds och drivs av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter") och har Twitter-logotypen eller tillägget "Tweet". Om du besöker en av våra webbplatser som innehåller en sådan plug-in upprättar din webbläsare en direkt anslutning till servrarna i respektive sociala nätverk. Innehållet i denna plug-in överförs från motsvarande sociala nätverk direkt till din webbläsare och integreras på webbsidan, utan att vi har någon inverkan på innehållet i denna plug-in. Oavsett om du har ett konto på det sociala nätverket eller är inloggad på respektive sociala nätverk, överför webbplatser med plug-ins för sociala nätverk information till rätt socialt nätverk i USA, inklusive ditt operativsystem och version, webbläsartyp och version, IP-adress, domännamn och/eller datum/tidsstämpel för ditt besök. Respektive sociala nätverk sätter upp en cookie med en identifierare som är giltig i två år efter varje gång webbplatsen öppnas. Eftersom din webbläsare skickar denna cookie automatiskt varje gång du ansluter till en server, kan det sociala nätverket skapa en profil för de webbsidor som användaren av identifieraren besöker. Så länge du är inloggad parallellt med respektive sociala nätverk kan motsvarande sociala nätverk tilldela profilen till ditt lokala konto och därmed till din person. Men även om du inte är inloggad på respektive sociala nätverk vid tidpunkten för användning av vår webbplats, utesluts inte – till exempel vid en senare inloggning på det lämpliga sociala nätverket – ett sådant uppdrag. Om du interagerar med plug-ins, till exempel "Gilla" eller "Tweet" -knappen eller lämnar en kommentar, överförs informationen från din webbläsare direkt till det lämpliga sociala nätverket och lagras där, i vilken omfattning har vi inget inflytande över. Informationen kommer också att publiceras på det sociala nätverket och visas för dina kontakter där. Det sociala nätverket kan använda den inhämtade informationen för annonsändamål, marknadsundersökningar och behovsbaserad utformning av sidorna på det sociala nätverket. För detta ändamål genererar det sociala nätverket användnings-, intresse- och relationsprofiler, t.ex. för att utvärdera din användning av vår webbplats med avseende på annonserna som visas på det sociala nätverket, för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av det sociala nätverket. Vi påpekar att vi inte får någon slutlig kunskap om innehållet i denna överförda data och användningen av det sociala nätverket. För mer detaljerad information om arten, syftet och omfattningen av vidare behandling och användning av din data av respektive sociala nätverk, se integritetspolicyn tillhörande motsvarande sociala nätverk (för Facebook: https://en-us.facebook.com/policy.php för Instagram : https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content; för YouTube : https://policies.google.com/privacy?hl=sv; för Pinterest : https://policy.pinterest.com/sv/privacy-policy; för Twitter : https://twitter.com/privacy, där du också kan lära dig mer om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet. För att förhindra att ett socialt nätverk samlar in information om dig under ditt besök på vår webbplats kan du som användare logga ut från respektive sociala nätverk i början av ditt besök på webbplatsen, radera eventuell befintlig cookie för motsvarande sociala nätverk från din webbläsare och välj "Blockera tredjepartscookies" i dina webbläsarinställningar. I det här fallet kommer din webbläsare inte att överföra cookies till inbäddade servrar med annat innehåll från tredje part. Sådana inställningar kan dock innebära att förutom plugin-program, under vissa omständigheter, kanske andra kors-sida-funktioner inte längre är tillgängliga.

VIII.             Registrering på vår webbplats/app med Facebook, Google eller Apple

Alternativt erbjuder vi dig möjligheten att registrera dig på vår webbplats/app via Facebook (webbplats/app), Google (webbplats/app) eller Apple-användarkonto (endast app), förutsatt att du har ett användarkonto på Facebook, Google eller Apple och skulle vilja registrera dig via en av dessa tjänster. Efter att du angett dina inloggningsuppgifter för respektive tjänst och efter bekräftelse från dig kan du logga in på vår webbplats/app med dina Facebook-, Google- eller Apple-inloggningsuppgifter. Om du bestämmer dig för att registrera dig på vår webbplats/app med dina Facebook-, Google- eller Apple-inloggningsuppgifter, kommer vi att få

- från Facebook, endast din e-postadress och ditt offentliga namn, kön och profilbild på Facebook. “Offentlig” betyder i detta sammanhang att alla utanför Facebook kan se denna data. Du kan få en överblick över vilken data du har släppt och för vilka applikationer på www.facebook.com/settings?tab=applications. Vi kan inte publicera om det på Facebook.
- från Google får vi bara ditt Google-användar-ID, din e-postadress/e-postverifieringsstatus, namn, språk och bild. Mer information om hur du loggar in med ditt Google-konto och en översikt över vilken data du har delat med vilka applikationer hittar du på www.myaccount.google.com/permissions och på www.support.google.com/accounts/answer/3466521?hl=sv.
- Vi får din e-postadress och ditt namn från Apple. Du kan dock själv bestämma om det är din riktiga e-postadress eller om du vill använda en slumpmässig e-postadress som föreslås av Apple, där din riktiga e-postadress är dold. För mer information om hur du loggar in med ditt Apple-konto och en översikt över vilken data du har delat med vilka applikationer, besök www.support.apple.com/sv-sv/HT210318 and www.support.apple.com/sv-sv/HT210426.

Observera att när du registrerar dig hos någon av de ovannämnda tjänsterna från tredje part tar vi inte emot eller sparar dina inloggningsuppgifter (särskilt lösenord). Länken krävs bara för att aktivera önskad inloggning. Den rättsliga grunden för behandling av data enligt ovan för att skapa ett användarkonto är Artikel 6 Paragraf 1 Mening 1 Bokstav a) GDPR (behandling av data baserat på samtycke från den berörda personen). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, t.ex. genom att skicka ett meddelande till kontaktuppgifterna i vårt juridiska meddelande. I det här fallet måste du registrera dig igen på webbplatsen/appen om du vill fortsätta använda webbplatsen/appen.

Observera även att vi inte har något inflytande över den data som samlas in av Facebook, Google eller Apple när du loggar in. Om du inte vill att Facebook, Google eller Apple ska samla in data om dig via din inloggning och använda den för egna ändamål, rekommenderar vi att du inte registrerar dig på vår webbplats/app genom att logga in via Facebook, Google eller Apple. Ytterligare information om dataskydd på Facebook, Google och Apple finns i respektive dataskyddsbestämmelser för respektive tjänst.

IX.             Integration av YouTube-videor

Vi har integrerat YouTube-videor på vår webbplats som lagras på https://www.YouTube.com och kan spelas upp direkt på vår webbplats. Dessa är integrerade i "utökat dataskyddsläge", dvs inga cookies ställs in av YouTube om du inte spelar upp videorna. Det är först när du spelar upp videorna som data som nämns i följande paragraf kommer att överföras. Vi bäddar in YouTube-videor på vår webbplats för att göra användningen av vår webbplats så användarvänlig som möjligt, genom att låta dig titta på videor utan att behöva lämna vår webbplats. Den rättsliga grunden är Artikel 6, Paragraf 1, Klausul 1 f) GDPR (behandling är nödvändig för att värna om den ansvariga personens legitima intressen).

Även om videor har bäddats in på en webbplats i "utökat dataskyddsläge", vill vi påpeka att navigering till webbplatsen leder till en anslutning till YouTube och YouTube får informationen att användaren har navigerat till motsvarande undersida av vår webbplats. Vi vill också påpeka att när videon spelas upp, sparar YouTube din data som en användarprofil och använder den för annonsering, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad design av YouTube-webbplatsen. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, även om du måste kontakta YouTube för att utöva denna rättighet.

Ytterligare information om syftet och omfattningen av datainsamling och dess behandling av YouTube finns i Googles dataskyddsdeklaration. Du hittar också mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet här: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy.

X.             Nyhetsbrev / Marknadsföring

Med ditt samtycke, som du kan skicka in som en del av din registrering på vår webbplats, skickar vi dig nyhetsbrev eller marknadsföring om våra produkter och tjänster eller produkter och tjänster från våra dotterbolag som vi anser kan vara av intresse för dig via e-post eller telefon. Du kan när som helst välja bort användningen av dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på länken i varje nyhetsbrevs eller genom att mejla oss på newsletter@mypostcard.com. Vi förbehåller oss rätten, även utan ditt medgivande via e-post, att skicka erbjudanden om produkter eller tjänster som liknar de som du redan köpt. (Den rättsliga grunden för detta är Art. 6 Paragraf 1 Mening 1 lit. f GDPR i samband med Avsnitt 7 Paragraf 3 UWG) Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av din data för reklamändamål genom att skicka ett e-postmeddelande till newsletter@mypostcard.com eller via en länk i vårt nyhetsbrev, utan andra kostnader än överföringskostnader enligt baspriserna. Den rättsliga grunden för behandling av din data i syfte att skicka nyhetsbrev är Art. 6 para. 1 mening 1 lit. a eller lit. f GDPR. Vi använder Leanplum Inc. (USA) med sitt europeiska huvudkontor i TOO Herengracht 280, 1016 BX Amsterdam, Nederländerna samt MailChimp, en nyhetsbrevplattform som ägs av Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave. NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA ("MailChimp"), för att skicka e -post och nyhetsbrev. Din personliga data kommer att överföras till MailChimp och Leanplums servrar i USA och lagras där. Nyhetsbrevet innehåller en så kallad "web-beacon", det vill säga en pixelstor fil som hämtas från MailChimp-servern när nyhetsbrevet öppnas. Denna kommer inledningsvis att samla in teknisk information, till exempel information om webbläsaren och ditt system, samt din IP-adress och tidpunkt för hämtning. Denna information används för att förbättra den tekniska prestandan för tjänster baserat på deras specifikationer eller publik och deras läsvanor, baserat på deras platser (som kan bestämmas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttider. Statistiska undersökningar inkluderar också att avgöra om nyhetsbreven öppnas, när de öppnas och vilka länkar som ska klickas. Av tekniska skäl kan denna information tilldelas de enskilda nyhetsbrevmottagarna. Det är dock varken vår önskan eller MailChimps eller Leanplums önskan att observera enskilda användare. Utvärderingarna tjänar oss mycket mer för att känna igen våra användares läsvanor och för att anpassa vårt innehåll till dem eller för att skicka olika innehåll efter våra användares intressen. MailChimp och Leanplum använder denna information för att skicka och utvärdera nyhetsbrevet åt oss. Vidare kan MailChimp och Leanplum, enligt egen information, använda denna data för att optimera eller förbättra sina egna tjänster, t.ex. för teknisk optimering av utsändningen och presentationen av nyhetsbrevet eller för ekonomiska ändamål, för att avgöra från vilka länder mottagarna kommer. Men varken MailChimp eller Leanplum använder din data för att skriva till dig eller vidarebefordra den till tredje part. MailChimps integritetspolicy hittas här: https://mailchimp.com/legal/privacy. Leanplums integritetspolicy hittas här: https://www.leanplum.com/privacy.

XI.             Skicka push- och textmeddelanden

1.    Skicka push-meddelanden via webbplatsen

För att hålla dig uppdaterad om aktuella ämnen erbjuder vi en tjänst för att ta emot push-meddelanden via vår webbplats. För detta ändamål lagras ett anonymt ID för att analysera användningen av push-tjänsten. Om du vill förhindra mottagande av push-meddelanden och därmed tillhörande datainsamling i framtiden så kan du blockera aviseringarna i webbplatsinställningarna för denna webbplats i din webbläsare.

2.    Skicka push-meddelanden i appen

För att skicka push-meddelanden till Android- och iOS-appar används tjänster från Leanplum, ett program från Leanplum Inc. (USA) med sitt europeiska huvudkontor i TOO Herengracht 280, 1016 BX Amsterdam, Nederländerna („Leanplum“), samt från OneSignal, ett program som används av OneSignal, 2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054, USA ("OneSignal"). Leanplum lagrar data om användningen av appen under ett anonymiserat ID, men ingen personlig data. Om du inte vill få push-aviseringar i Android- eller iOS-appen kan du förhindra att de skickas i din mobila enhets systeminställningar. I appen kan du förhindra lämplig spårning i framtiden genom att välja objektet "Sekretess" i menyn och ställa in skjutreglaget därefter ("Håller inte med om databehandlingen"). För mer information om Leanplums integritetspolicy, besök: https://www.leanplum.com/privacy/. För mer information om OneSignals integritetspolicy, besök https://onesignal.com/privacy_policy.

3.    Skicka textmeddelanden via webbplatsen

Du kan få en länk till vår MyPostcard-app skickad till dig via SMS på vår webbplats; allt du behöver göra är att ange ditt mobilnummer. I syfte att skicka önskat SMS använder vi textmeddelandeleverantören Twilios tjänst (Twilio Inc., 375 Beale St # 300, San Francisco, CA 94105, USA) som en del av orderhanteringen. Twilio använder bara ditt telefonnummer som en del av våra instruktioner för att skicka önskat SMS från MyPostcard, men inte för Twilios egna meddelanden. Mer information om Twilios dataskydd hittar du här: https://www.twilio.com/legal/privacy#how-twilio-processes-your-end-users-personal-information.

XII.             Lagringstid

Vi lagrar din personliga data så länge detta är nödvändigt för att uppnå respektive lagringssyfte. Därefter kommer din data att raderas av oss, såvida inte, enligt Art. 6 para. 1 p. 1 lit. c GDPR vi är skyldiga att behålla den under en längre tid på grund av skatt, kommersiella eller andra lagstadgade lagrings- eller dokumentationsskyldigheter eller om du har godkänt ytterligare lagring i enlighet med Art. 6 para. 1 mening 1 lit. a GDPR.

XIII.             Dina rättigheter

Du har när som helst enligt Art. 15 GDPR rätt till utlämning av information om din personliga data som lagras hos oss. I synnerhet kan du kräva utlämnande av information om behandlingsändamål, kategorierna av data vi har lagrat om dig, kategorierna av mottagare av sådan data, den planerade lagringstiden, din rätt till korrigering, annullering, begränsning av behandlingen eller motstånd, förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, källan till din data, om den inte samlas in från dig, och förekomsten av en automatiserad beslutsprocess inklusive profilering och, i förekommande fall, meningsfull information om deras detaljer. Dessutom, enligt Art. 16 GDPR, kan du begära korrigering av felaktiga uppgifter och, i enlighet med Art. 17 GDPR, borttagning av personlig data, såvitt avser behandling av utövandet av rätten till yttrande- och informationsfrihet, att fullgöra en rättslig skyldighet, av skäl av allmänt intresse eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Vidare har du rätt att kräva, i enlighet med Art. 18 GDPR, blockering eller begränsning av behandlingen av din personliga data, i den mån som riktigheten av uppgifterna ifrågasätts av dig, behandlingen är olaglig, du avvisar borttagningen och vi behöver inte längre denna data, men du behöver den för att utöva eller försvara rättsliga anspråk eller du har invänt mot behandlingen i enlighet med Art. 21 GDPR. Vidare, enligt Art. 20 GDPR, har du rätt att få den personliga data som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan ansvarig person. Om din personliga data är baserad på legitima intressen enligt Art. 6 para. 1 mening 1 lit., i enlighet med Art. 21 GDPR, har du rätten att när som helst invända mot behandlingen av din personliga data om det finns skäl för detta som beror på din specifika situation eller invändningen riktas mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. I det senare fallet har du en grundläggande invändningsrätt, som implementeras av MyPostcard utan att specificera någon speciell situation. Om du anser att behandlingen av din personliga data av oss inte är i överensstämmelse med tillämplig lag kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i enlighet med Art. 77 GDPR. Om behandlingen av din data bygger på ett samtycke från DGSVO enligt Art. 6 para. 1 lit, har du rätten att när som helst återkalla detta samtycke med framtida verkan.

XIV.             Datasäkerhet

När du besöker våra tjänster använder vi den vanliga SSL-metoden tillsammans med den högsta krypteringsnivån som stöds av din webbläsare. Vi använder även lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din data mot manipulation, förlust, förstörelse eller obehörig åtkomst från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen.

XV.             Din kontakt för dataskydd

Om du har några frågor om insamlingen, behandlingen eller användningen av din data, information, korrigering, blockering eller borttagning av uppgifter och återkallelse av beviljat samtycke, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på privacy@mypostcard.com.

Erbjudanden, presenter och mer