HO

Gegevensbescherming

I. Reikwijdte

De volgende verklaring omtrent de gegevensbescherming informeert de gebruiker over de wijze, omvang en het doel van de registratie en het gebruik van persoonsgegevens door mypostcard.com GmbH, die verantwoordelijk is voor het aanbieden van deze website en de daaraan gekoppelde pagina's (hierna te noemen "aanbod"). Het aanbod omvat het vervaardigen en verzenden van ansichtkaarten die bedrukt zijn met foto's van de gebruiker.

II.Invoer van gegevens door de gebruiker

II.1.PERSOONSGEGEVENS EN GEBRUIK ERVAN

Persoonsgegevens zijn gegevens over de persoonlijke of zakelijke situatie van een bepaalde of te identificeren natuurlijke persoon. Hiertoe behoren onder meer de naam, het e-mailadres of het telefoonnummer.

In het kader van het aanbod worden persoonsgegevens uitsluitend gevraagd en gebruikt binnen de wettelijk toegestane grenzen of voor zover de gebruiker daarmee heeft ingestemd. Hetzelfde geldt voor de overdracht van de persoonsgegevens.

II.2.COOKIES

Het aanbod vergt de opslag van cookies in de browser van de gebruiker. Cookies zijn tekstbestandjes die het bezoeken van het aanbod vergemakkelijken omdat ze bijv. de inloggegevens opslaan of registreren wanneer en hoe vaak een gebruiker het aanbod bezoekt. Het opslaan van cookies kan in alle gangbare browsers volledig worden uitgeschakeld.

II.3.CONTACT

Het aanbod stelt de gebruiker in staat contact op te nemen met de aanbieder. Dit is onder meer mogelijk via het beschikbare contactformulier of door middel van een e-mail aan de aanbieder. De gegevens die de gebruiker via het contactformulier verstrekt worden opgeslagen ten behoeve van aanvragen en eventuele verdere correspondentie.

II.4.BLOG: COMMENTAREN EN BIJDRAGEN

In het aanbod is ook een blogomgeving beschikbaar. Ter bescherming tegen wederrechtelijke inhoud slaat de aanbieder het IP-adres van gebruikers op die een bijdrage of commentaar achterlaten op het blog of reageren op bijdragen van anderen.

II.5.BLOG: ABONNEMENT OP REACTIES

Ter verrijking van de discussies op het blog krijgen gebruikers de mogelijkheid zich te abonneren op de reacties op hun eigen commentaren. Dit verloopt via het invoeren van het eigen e-mailadres. Om te waarborgen dat degene die een e-mailadres invult ook werkelijk eigenaar van dat adres wordt een e-mail ter bevestiging naar dat adres verzonden, waarin o.a. informatie vervat is om het abonnement te beëindigen. De aanbieder slaat tevens het IP-adres en de datum van het abonnement op om eventueel misbruik van het e-mailadres te voorkomen. De voor de registratie voor het abonnement en de verzending van mails benodigde gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of doorgegeven aan derden. De toestemming voor opslag van deze gegevens kan te allen tijde via een e-mail aan de aanbieder of een link in elke informatieve e-mail worden ingetrokken.

II.6.ABONNEMENT NEWSLETTER

Om de newsletter te kunnen ontvangen dient de gebruiker zijn e-mailadres op te geven. Om te waarborgen dat degene die een e-mailadres invult ook werkelijk eigenaar van dat adres wordt een e-mail ter bevestiging naar dat adres verzonden, waarin tevens informatie vervat is om het abonnement op de newsletter te beëindigen. De aanbieder slaat tevens het IP-adres en de datum van registratie op om eventueel misbruik van het e-mailadres te voorkomen. De voor de registratie voor de newsletter en verzending ervan benodigde gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of doorgegeven aan derden. De toestemming voor opslag van deze gegevens kan te allen tijde via een e-mail aan de aanbieder of de link in elke newsletter worden ingetrokken.

II.7.REGISTRATIEFUNCTIE

Gebruikers van het aanbod kunnen zich registreren op de bij het aanbod behorende websites. De daarvoor vermelde gegevens worden gebruikt voor het aanbod. De gegevens van de ontvangers van de ansichtkaarten zijn niet nodig voor de registratie. Ze worden uitsluitend opgeslagen voor de verzending en daarna verwijderd. De gegevens van de gebruiker worden voorts gebruikt om hem via e-mail te informeren over wijzigingen in de omvang van het aanbod of over technische wijzingen. De registratie veronderstelt invoer van de volgende gegevens:

 • Naam
 • Emailadres
 • Adres
 • Geboortedatum

Daarnaast worden het voor de registratie gebruikte IP-adres en de datum van registratie opgeslagen om misbruik van de registratiefunctie te voorkomen.

II.7.BESTELPROCES

Uw persoonsgegevens worden tijdens het bestelproces via internet versleuteld verzonden met behulp van SSL ((Secure-Socket-Layer). Creditcardgegevens worden niet opgeslagen, maar direct opgehaald en verwerkt door onze serviceprovider voor het betalingsverkeer. Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, beschadiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

III. Bezoeken van onze pagina's

De aanbieder en derden registreren tijdens het gebruik behalve de ingevulde gegevens ook automatisch andere gegevens. Het bekijken van het aanbod gaat gepaard met de interactie met diensten van derden.

III.1. TOEGANGSGEGEVENS/SERVER-LOGFILES

Het bezoek van de gebruiker aan de pagina's van de aanbieder wordt opgeslagen in een protocolbestand (zogenaamde server logfiles). Daarvoor registreert de aanbieder (of zijn webspace-provider) de volgende gegevens over elke toegang tot het aanbod:

 • IP-adres van de desbetreffende computer
 • Naam van het opgevraagde bestand
 • Datum en tijdstip van het opvragen
 • Totale omvang van de overgedragen gegevens
 • Melding via geslaagde opvraagpoging
 • Browsertype alsmede de versie en het besturingssysteem van de gebruiker
 • Referrer URL
 • Provider van de aanvrager

De aanbieder gebruikt de protocolbestanden uitsluitend voor statistische doeleinden ten behoeve van de exploitatie, veiligheid en optimalisering van het aanbod. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor de protocolgegevens achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn die de verdenking van wederrechtelijk gebruik rechtvaardigen.

III.2. GOOGLE ANALYTICS

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). GOOGLE ANALYTICS gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te kunnen analyseren. De via de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering is ingeschakeld op deze website, kort Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of een andere lidstaat bij het Verdrag inzake de Europese Economische Ruimte echter eerst in. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over websiteactiviteiten op te stellen en andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten voor de exploitant van de website te verrichten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Via de deze instelling van uw browsersoftware kunt u verhinderen dat er cookies worden opgeslagen. Wij wijzen u er echter op dat u dat in dat geval niet alle functies van deze websites volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de via de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op het gebruik van de website (incl. uw IP-adres) en de verwerking ervan door Google beletten door de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) te downloaden en installeren via de beschikbare browser-plugin.
Deze website en de bijbehorende pagina's versturen uitsluitend ingekorte IP-adressen naar Google.

III.3. FACEBOOK

In het aanbod wordt gebruikgemaakt van plugins van Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Wanneer een pagina van het aanbod waar een plugin geïnstalleerd is wordt opgevraagd door de gebruiker, brengt de browser van de gebruiker via de plugin automatisch een verbinding met Facebook tot stand en downloadt content van Facebook. De aanbieder heeft geen invloed op de aard en omvang van de via de plugin getoonde content.

De aanbieder heeft er evenmin invloed op welke gegevens en in welke omvang Facebook deze registreert van de gebruiker . Facebook ontvangt via de plugin in elk geval de informatie dat een gebruiker het aanbod heeft opgevraagd. Indien de gebruiker niet is uitgelogd na zijn laatste bezoek aan Facebook, kan Facebook het gebruik van het aanbod registreren in het Facebook-account van de gebruiker. De interactie met de plugin (bijvoorbeeld het gebruik van de Like-knop) wordt opgeslagen door Facebook. Facebook slaat ook (geanonimiseerde) IP-adressen van niet bij Facebook geregistreerde gebruikers van het aanbod op. Al deze wijzen van toegang door Facebook kunnen geblokkeerd worden via add-ons die gratis beschikbaar zijn voor elke browser.

III.4. TWITTER

Het aanbod gebruikt plugins van Twitter (Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Wanneer een pagina van het aanbod waar een plugin geïnstalleerd is wordt opgevraagd door de gebruiker, brengt de browser van de gebruiker via de plugin automatisch een verbinding met Twitter tot stand en downloadt content van Twitter. De aanbieder heeft geen invloed op de aard en omvang van de via de plugin getoonde content.

De aanbieder heeft er evenmin invloed op welke gegevens en in welke omvang Twitter deze registreert van de gebruiker. Twitter registreert op grond van eigen informatie het IP-adres van de gebruiker en het adres van het aanbod waar de plugin geïnstalleerd is.

III.5. HOTJAR

Om onze diensten nog klantvriendelijker, eenvoudiger en begrijpelijker te maken, maken wij gebruik van de service van Hotjar. Hotjar analyseert het gedrag van gebruikers op onze pagina's en verstrekt ons belangrijke feedback. Daarvoor worden de volgende gegevens verzameld en geanalyseerd na te zijn versleuteld via HTTPS:

 • Apparaatspecifieke gegevens
  • IP-adres (geanonimiseerd);
  • Resolutie van het browservenster;
  • Browsertype;
  • Geografische gegevens (land);
  • Taal van de browser;
 • Logboeken
  • het laatst bezochte domein (indien u via een link op een van onze pagina's beland bent)
  • Bezochte pagina's (binnen onze website);
  • Geografische gegevens (land);
  • Taal van de browser;
  • Datum, Tijdstip en duur van uw verblijf op onze website.
U kunt altijd bezwaar maken tegen het verzamelen van deze gegevens. Meer informatie hierover vindt u op de website van de aanbieder onder https://www.hotjar.com/opt-out. Hier vindt u tevens de volledige verklaring omtrent de bescherming van gegevens via https://www.hotjar.com/privacy.

III.6. INTEGRATIE VAN DIENSTEN EN CONTENT VAN ANDERE DERDEN

Voor de uitbreiding van het aanbod kan het zinvol zijn content van derden te integreren. In dat opzicht komen vooral foto's van Flickr en Instagram, video's van Youtube en kaarten van Google Maps in aanmerking. Om deze content van de servers van derde aanbieders te kunnen laden is de aanbieder verplicht het IP-adres van de gebruiker aan hen door te geven. De aanbieder tracht daarom uitsluitend content van derden te gebruiken die het IP-adres uitsluitend voor het leveren van content gebruiken en niet opslaan voor andere doeleinden.

III.7. INTEGRATIE VAN DIENSTEN EN INHOUD DERDEN

Voor de uitbreiding van het aanbod kan het handig zijn dat inhoud van derden in het aanbod geïntegreerd wordt. In dit opzicht kan bijzondere aandacht worden besteed aan foto's van Flickr en Instagram, video's van Youtube en kaarten van Google Maps. Om deze inhoud van de servers van derde aanbieders te laden is het vereist het IP-adres van de gebruiker aan hem over te dragen. De aanbieder zorgt ervoor alleen inhoud van derden te gebruiken die het IP-adres alleen voor het leveren van de inhoud maar niet voor andere doeleinden opslaat.

IV. Recht op informatie

De gebruiker kan redelijkerwijs van de aanbieder gratis informatie verlangen over welke persoonsgegevens van hem zijn opgeslagen.

V. Wijzigingen, correctie en actualisering, annulering

De gebruiker heeft het recht correctie en actualisering van zijn gegevens te verlangen, indien hij die zelf niet kan uitvoeren. De gebruiker kan tevens zijn persoonsgegevens laten blokkeren en schrappen tenzij de aanbieder wettelijk verplicht is deze te bewaren. Gegevens worden ook geschrapt indien een gebruiker zijn instemming de opslag annuleert of indien opslag ervan niet langer toelaatbaar is op wettelijke gronden. Zijn toestemming voor het opslaan, verwerken of gebruik van zijn persoonsgegevens in de toekomst kan de gebruiker te allen tijde herroepen via een e-mail aan het volgende adres: info@mypostcard.com

Onze ansichtkaarten app. Altijd en overal.

Gratis beschikbaar via Google Play Store en App Store. Al ruim 1.000.000 downloads!

4.7 van 5 – gebaseerd op ruim 10.000 beoordelingen

Aanbiedingen, cadeaus & meer